Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 38 Bουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για την απόφαση της Ε.Ε. για περικοπή 518 εκ. ευρώ από τη χρηματοδότηση του Γ΄ ΚΠΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 02/02
Ημερομηνία Κατάθεσης: 24.06.05

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

H κυβέρνηση προσπάθησε να παρουσιάσει ως ‘’επιτυχία’’ την πρωτοφανή, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση περικοπής 518 εκ. € από τη χρηματοδότηση του Γ’ Κ.Π.Σ. στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα έγινε η μόνη χώρα στην οποία επιβλήθηκε ανάλογο πρόστιμο εξ αιτίας της ανικανότητας και της ανυποληψίας της κυβέρνησης, αλλά και της αθέτησης των υποχρεώσεών της που είχαν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως είχε ομολογήσει δημόσια η ίδια η Ευρωπαϊκή επιτροπή, το νομοθετικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον έλεγχο των έργων Γ’ Κ.Π.Σ., που συγχρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία είχε γίνει εξαιρετικά πολύπλοκο και γραφειοκρατικό. Αποτέλεσμα ήταν τόσο η Ελλάδα όσο και τα άλλα κράτη-μέλη συναντούσαν δυσκολίες και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν πλήρως στις κοινοτικές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2003 η Ε.Ε. μετά από ελέγχους που διενήργησε, αφού μεσολάβησαν επανειλλημένες αναφορές των Ευρωβουλευτών της Ν.Δ. εναντίον της Ελλάδας, επεσήμανε στις Ελληνικές Αρχές κάποιες ελλείψεις όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης των κοινοτικών πόρων.

Η τότε κυβέρνηση ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2003 διάλογο με την Ε.Ε. για τη λήψη κοινά αποδεκτών μέτρων βελτίωσης, όπως έκαναν και οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Η συμφωνία που ονομάστηκε «σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης Κ.Π.Σ.», επικυρώθηκε με την ανταλλαγή επιστολών στις αρχές του 2004 με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής το Σεπτέμβριο του 2004.

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε και από την κυβέρνηση της Ν.Δ. με μεταγενέστερη αλληλογραφία με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. στις 27 Απριλίου 2004.

Το Σχέδιο Δράσης όμως, δεν εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. με συνέπεια η Ε.Ε. να απευθύνει προειδοποιητικές επιστολές από το Φθινόπωρο του 2004.

Η μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων αλλαγών και ρυθμίσεων οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να συμφωνήσουν σε ενιαία γραμμή και στην απουσία συντονισμού εκ μέρους του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή.

Στις 22 Δεκεμβρίου του 2004 η Ε.Ε. απείλησε για πρώτη φορά με αναστολή των πληρωμών του Κ.Π.Σ. Η επιστολή που υπογράφεται από τον αρμόδιο Γεν. Διευθυντή κ. Mendows αναφέρει ρητά: «Οι περισσότερες από τις απαιτούμενες δράσεις που συμφωνήθηκαν στο σχέδιο δράσης δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη, επιπλέον το γεγονός αφορά τις πλέον σημαντικές δράσεις».

Αναφέρει επίσης: «Η τεκμηρίωση που είχε διατεθεί στην επιτροπή παρακολούθησης και τις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με το θέμα της τροποποίησης των συμβάσεων μετά την υπογραφή τους, περιείχε μια εξαιρετικά παραπλανητική παρουσίαση της θέσης που είχε λάβει η επιτροπή στην σύσκεψη της 10ης Νοεμβρίου 2004. Δεδομένου ότι αυτό το θέμα αποτελεί ένα από τα κεντρικά προβλήματα προς αντιμετώπιση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, οφείλω να εκφράσω τη λύπη μου για αυτή την ενέργεια».

Δηλαδή η κυβέρνηση της Ν.Δ. όχι μόνο δεν εφάρμοσε το σχέδιο δράσης που συμφώνησε και η ίδια, αλλά παραπλανούσε συστηματικά και συνειδητά την Ε.Ε.

Βέβαια η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα προσπαθεί να παραπλανήσει τον Ελληνικό λαό. Ενώ είναι σαφές ότι η κυβέρνηση λόγω της ανεπάρκειας, της ασυνεννοησίας, της έλλειψης συντονισμού εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της άγνοιας των Ευρωπαϊκών δεδομένων, οδήγησε τη χώρα στην βαρύτατη και πρωτοφανή ποινή που όμοιά της δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν.

Μιλούν συνεχώς, όπως άλλωστε συνηθίζουν με κάθε θέμα, για «έγκλημα διαπλοκής, διαφθοράς και αδιαφάνειας».

Η Ε.Ε. όμως διαπίστωσε μόνο παρατυπίες όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής και ζήτησε τη λήψη μέτρων για τη διόρθωσή τους.

Πολλά ερωτηματικά μάλιστα προκαλεί και το γεγονός ότι η κυβέρνηση και ειδικότερα ο κ. Φώλιας επέλεξαν την απόλυτη αδιαφάνεια στις επαφές και τις συζητήσεις με τις υπηρεσίες της Ε.Ε.

Βέβαια ο κ. Φώλιας ανήκε στην ομάδα των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. η οποία συστηματικά κατήγγειλε την Ελλάδα προς την Ε.Ε. με δεκάδες επιστολές και ερωτήσεις. Και τώρα ανέλαβε ο ίδιος να αποδείξει στην επιτροπή ότι έλεγε συνειδητά ψέματα με τις καταγγελίες του.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και ο κ. Καραμανλής ανέθεσαν στο πλέόν αναξιόπιστο για τους παραπάνω λόγους πρόσωπο, να κάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική έκβαση των οποίων τεράστια ευθύνη φέρουν πρωθυπουργός κ. Καραμανλής και ο Υπουργός Οικονομίας κ. Αλογοσκούφης.

Ο κ. Φώλιας, στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση (12-6-05), μιλώντας για το θέμα αυτό ανέφερε και κατέθεσε πλήθος στοιχείων και την αλληλογραφία μέχρι την 5η Μαρτίου 2004. Από εκεί και πέρα όμως κάνει ένα άλμα μνήμης και φθάνει στον Δεκέμβριο του 2004, ξεχνώντας συνειδητά και τις επιστολές και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς την Ε.Ε., τις οποίες βέβαια δεν τήρησαν ποτέ.

Τα ερωτήματα επομένως για την Κυβέρνηση και προσωπικά για τον κ. Καραμανλή είναι τεράστια.

Εμείς έχουμε υποχρέωση απέναντι στον Ελληνικό λαό να αποκαλύψουμε τα ψέματα της κυβέρνησης της Ν.Δ. και την προσπάθεια παραπλάνησης του Ελληνικού λαού. Αλλά και τον λαθεμένο τρόπο που ενεργεί σε σχέση με τα συμφέροντα της χώρας μας, που οδηγεί σε μεγάλες ήττες, όπως η Απογραφή, ο Βασικός Μέτοχος, η περικοπή των 518 εκ. € κλπ.

Για όλους αυτούς τους λόγους επερωτάται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:

  • Γιατί αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης την οποία και η ίδια είχε αποδεχθεί;

  • Γιατί παραπλάνησε την Ε.Ε.;

  • Γιατί μεγιστοποίησε τα προβλήματα και δεν υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της χώρας;

  • Γιατί έπειτα από 25 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην Ε.Ε. είμαστε η μόνη χώρα στην οποία έγινε οριζόντια περικοπή κονδυλίων ύψους 518 εκ. €, ενώ και άλλες χώρες αντιμετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις χωρίς να τους γίνει καμμία περικοπή.

  • Γιατί δεν κατάφερε στους 15 μήνες που κυβερνά τη χώρα να προχωρήσει σε απλές νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ υπήρχε και το απαραίτητο σχέδιο;

  • Τέλος οφείλει να απαντήσει εάν έκλεισαν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις ή έπεται συνέχεια.

  • Ζητούμε να κατατεθούν οι επιστολές των Ελληνικών Αρχών της 5ης Μαρτίου και της 27ης Απριλίου 2004. Επίσης τις επιστολές της 28ης Μαρτίου 2003, 1ης Ιουλίου 2003, 14ης Ιανουαρίου 2004, 19ης Νοεμβρίου 2004, καθώς και την επιστολή της 5ης Νοεμβρίου 2004 του κ. Mendows. Οι επιστολές αυτές αναφέρονται στην επιστολή (22-12-04) του Γεν. Δ/ντή Περιφερειακής Πολιτικής κ. Mendows.

   Αθήνα 24-6-05

Οι επερωτώντες Βουλευτές

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ