Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟΝ ΟΤΕ

Κύριοι συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση, δέσμια των οικονομικών αδιεξόδων που δημιούργησε στον οικονομικό τομέα, έρχεται σήμερα να εφαρμόσει μια καθαρά νεοφιλελεύθερη και νέο-αυταρχική πολιτική εγκαταλείποντας και την «ήπια προσαρμογή» και τις αλλαγές με τη συναίνεση των εργαζομένων, που είχε επαγγελθεί.

Έρχεται χωρίς σχέδιο, χωρίς μελέτες και όχι για να αντιμετωπίσει προβλήματα. Δεν υπάρχει μεταρρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο να στοχεύει στη διαμόρφωση καλύτερων και φθηνότερων υπηρεσιών, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  και στην ανάπτυξη  και την κοινωνική πρόοδο. Δυστυχώς, οι στόχοι και οι επιλογές της οδηγούν σε μια γενικευμένη απορύθμιση και κοινωνική οπισθοδρόμηση.  Έρχεται , λοιπόν, να θέσει μια σειρά από ζητήματα τα οποία συνιστούν απορύθμιση  και δημιουργούν  ανασφάλεια στους πολίτες.

Στόχος σας είναι να ελαφρύνετε μια σειρά από επιχειρήσεις, προκειμένου να τις πουλήσετε. Θέλετε να διαμορφώσετε ένα εργασιακό και ασφαλιστικό μοντέλο βασισμένο στη φτηνή εργασία, στην απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και στην προς τα κάτω σύγκλιση. Η εκποίηση την δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών και η παράδοσή τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα με στόχο την κάλυψη άμεσων εισπρακτικών σας αναγκών είναι σε πρώτη προτεραιότητα.

Σε ότι αφορά ειδικότερα στο χώρο των τραπεζών και στο ασφαλιστικό, στόχος της κυβέρνηση είναι η διευθέτηση μιας σειράς οικονομικών συμφερόντων και όχι η αντιμετώπιση και η λύση του ασφαλιστικού. Επιλέγει εισπρακτική, κοντόφθαλμη και αδιέξοδη πολιτική, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Στόχος της είναι η ελάφρυνση συγκεκριμένων επιχειρήσεων από το ασφαλιστικό αλλά και από το εργασιακό κόστος.

Οι επιλογές αυτές συνιστούν πλήρη απορύθμιση όχι μόνο στο ασφαλιστικό των τραπεζών, αλλά συνολικότερα στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Δεν ανοίγει μόνο το ασφαλιστικό των τραπεζών, αλλά με τις ρυθμίσεις που επιχειρούνται ανοίγει το σύνολο του Ασφαλιστικού.

Η κυβέρνηση ανατρέπει τη βασική φιλοσοφία του Ν. 3029/02, που ήταν η δημιουργία ενός βιώσιμου κοινωνικού - ασφαλιστικού συστήματος με τη λειτουργία του ΙΚΑ, που αποτελεί τον κορμό της κοινωνικής ασφάλισης, ως πλεονασματικού και βιώσιμου ταμείου.

Θέτει σε κίνδυνο τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τη σιγουριά των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Η επιχειρηματολογία της βασίζεται σε ανακρίβειες.

 Ισχυρίζεται ότι δεν επιβαρύνεται το κράτος  και ο φορολογούμενος πολίτης, αλλά ότι θα ωφεληθούν από τις αλλαγές που επιχειρεί. 

Η αλήθεια όμως  είναι ότι χαρίζονται δις στις τράπεζες και μάλιστα όχι μόνο στις δημόσιες αλλά και στις ιδιωτικές και το κόστος αυτό θα κληθεί να το καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός, το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑΜ.

Πιο συγκεκριμένα το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑΜ:

1.       Αναλαμβάνουν το κόστος της ένταξης των ταμείων κύριας σύνταξης, χωρίς να έχει προηγηθεί η ειδική οικονομική μελέτη που προβλέπεται από το Ν. 3029/02 στο άρθρο 5 παρ. 2 και χωρίς να έχει υπάρξει οποιοσδήποτε  επιμερισμός του κόστους που θα προκύψει από την ένταξη αυτή.

2.       Το ΙΚΑ καλείται να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων για τους 18.000 συνταξιούχους των τραπεζών ΕΤΕ, ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, χωρίς καμιά αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από το 1% του ΑΕΠ που προβλέπει ο Ν. 3029/02. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στο άρθρο  5 παρ. 11 του Ν. 3029/02 για την κάλυψη από πλευράς των τραπεζών των ετήσιων οργανικών ελλειμμάτων, που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2084/1992, που είχατε ψηφίσει εσείς ως κυβέρνηση τότε και αναφέρεται στην κάλυψη των ελλειμμάτων των ταμείων τα οποία είναι Ν.Π.Δ.Δ. από πλευρά των τραπεζών.

3.       Αναλαμβάνει το κόστος της ένταξης των επικουρικών ταμείων. Με βάση έγκυρη αναλογιστική μελέτη που έγινε  για λογαριασμό των τραπεζών, οι υποχρεώσεις των τραπεζών στα επικουρικά ταμεία για τους υφιστάμενους ασφαλισμένους τους ανέρχονται σε 4.173.000.000 ευρώ. Από τις υποχρεώσεις αυτές οι τράπεζες θα καλύψουν μόνο τη δαπάνη που προκαλείται από την ένταξη των ήδη συνταξιούχων των επικουρικών ταμείων (άρθρο 3 παρ. γ) και αυτή μετά από ειδική οικονομική μελέτη και σε χρονικό διάστημα 10 ετών.

Οι τράπεζες, πέραν της άρσης των υποχρεώσεών τους για καταβολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης, ωφελούνται και από την κατακόρυφη μείωση των εισφορών που, σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει τις 18,5 ποσοστιαίες μονάδες (ΕΤΕ –18,5%, ΑΤΕ –17%). Η παραπάνω μεταχείριση των τραπεζών από την κυβέρνηση συνιστά σκανδαλώδη μεταχείριση και άγρια αναδιανομή των εισοδημάτων υπέρ των τραπεζών σε βάρος των εργαζομένων αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

Επίσης η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει το Ν. 3029/02.
Δεν τον εφαρμόζει όμως:

v      Ούτε για την ένταξη των ταμείων κύριας  σύνταξης στο ΙΚΑ.

v      Ούτε για τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό

v      Ούτε για τη λύση του ασφαλιστικού στις τράπεζες (άρθρο 11 του Ν. 3029/02). Η λύση αυτή περιγράφεται σαφέστατα στο άρθρο 11 του νόμου, που αφορά ειδικά στο χώρο των τραπεζών.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, ότι δεν θίγονται κεκτημένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα. Ο ισχυρισμός της αυτός είναι πρόκληση και για τη νοημοσύνη, αλλά  και τους αγώνες των εργαζομένων.

Η ρύθμιση, όπως ανακοινώθηκε, θίγει και γεγενημένα και θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Πιο συγκεκριμένα :

v      Αλλάζει τα όρια συνταξιοδότησης στους προσληφθέντες μετά το 1993 σε ορισμένες περιπτώσεις από 32 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας στους άνδρες και 20 - 25 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας για τις γυναίκες, στα 35 χρόνια υπηρεσίας ή 65 ετών. Τα 32 χρόνια γίνονται 37 χωρίς όριο ηλικίας.

v      Μειώνει την επικουρική σύνταξη μέχρι και 44,4% και την κύρια σύνταξη κατά 15 % και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 57% ( π.χ. εάν κάποιος έχει 35 χρόνια ασφάλισης σήμερα παίρνει  σύνταξη σε ηλικία 55 ετών το 80% του τελευταίου συντάξιμου μισθού. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα είναι  το 70 % της τελευταίας 5ετίας μειωμένο κατά 45%).

Για τους προσληφθέντες πριν το 1993, εάν οι παροχές που δίνουν τα προσυνταξιοδοτικά καθεστώτα χορηγηθούν με βάση τα όρια ηλικίας του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ – αυτό δεν διευκρινίζεται, κύριε Υπουργέ- είναι μια από τις μεγάλες ασάφειες που έχει η τροπολογία,  θα αυξηθούν μέχρι και 10 χρόνια κυρίως για τις γυναίκες και η σύνταξή τους θα μειωθεί ανάλογα με τα χρόνια που υπολείπονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τα νέα αυξημένα όρια.  

Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει το Σύνταγμα της χώρας.

Η λύση που επιχειρεί να κατασκευάσει παραβιάζει ευθέως τα άρθρα 5,12 και 22 του Συντάγματος και μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις, όπως την 57 που έχει κυρώσει η χώρα μας.

Τα επικουρικά ταμεία των τραπεζών έχουν ιδρυθεί και κατοχυρωθεί με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ταμεία που η αυτονομία τους έχει αναγνωριστεί από δεκάδες αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. και του Αρείου Πάγου.

Κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να γίνει μονομερής ένταξη των υφιστάμενων επικουρικών ταμείων στο νέο ΝΠΔΔ με αποφάσεις των διοικήσεων των τραπεζών και απλή γνώμη των εργαζομένων.

Μόνο με την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, μέσα από την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας,  μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια ένταξη.

 Το κλειδί της τροπολογίας είναι η παρ. 6 του άρθρου 6 που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Επιχειρεί με απαράδεκτο τρόπο και αυταρχισμό να καταργήσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Εξωθούνται οι εργαζόμενοι να διαλύσουν, με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, τα επικουρικά τους ταμεία. Διότι εάν δεν τα διαλύσουν με βάση την τροπολογία αυτή, θα  καταρρεύσουν. Αναδρομικά από την  01.01.2005 όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι πηγαίνουν στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ.

Σε περίπτωση άρνησης και δικαστικής διαμάχης, οι εργοδότες θα καταβάλλουν τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων στο ΕΤΑΤ.

Το ΕΤΑΤ σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης θα αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε υπόθεσης που θα αφορά τους ασφαλισμένους στα επικουρικά ταμεία.

Έτσι δεν προχωρεί η ένταξη των ταμείων κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ, εάν δεν διαλύσουν οι ίδιοι τα επικουρικά τους ταμεία.

Η διατύπωση του άρθρου 1 είναι μια πρωτοφανής διατύπωση  για την κοινωνική ασφάλιση, διότι όχι μόνο γιατί καταστρατηγεί  το Ν. 3029/02, αλλά οδηγεί και σε ένα ανεπίτρεπτο εκβιασμό.

Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζει και εγγυάται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

Το νέο ταμείο – ΕΤΑΤ- που δημιουργεί δεν είναι βιώσιμο γιατί :

·         Δεν έχει νέους ασφαλισμένους. Οι νέοι από 01.01.2005 πάνε στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ.

·         Δεν έγινε καμία μελέτη για τη βιωσιμότητά του

·         Είναι ένα ταμείο διαμεσολαβητικό και διαχειριστικό, που τα αμέσως επόμενα χρόνια θα κλείσει.

Το ΕΤΑΤ είναι μια εφεύρεση της κυβέρνησης  για τρεις κυρίως λόγους:

1.       να βοηθήσει την κυβέρνηση να ξεπεράσει το μείζον συνταγματικό πρόβλημα που δημιουργείται με την καταστρατήγηση των ΣΣΕ.

2.       η Κυβέρνηση θέλει να καλύψει ένα μέρος του δημοσιονομικού ελλείμματος , με τη βοήθεια των χρημάτων που θα τοποθετήσουν οι τράπεζες και

3.       η Κυβέρνηση θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια των παλιών πριν το 1993 ασφαλισμένων, ότι δήθεν θα διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους .

 Προτείνουμε να αποσυρθεί αυτή η απαράδεκτη και προκλητική τροπολογία. Για την κύρια ασφάλιση, να εφαρμοστεί ο Ν. 3029/02, που προβλέπει την ένταξη των κλάδων κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ, από 01-01-2008, εφόσον σ’ αυτό το διάστημα ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές μελέτες που δεν υπάρχουν σήμερα, και να αυξηθεί η κρατική συνεισφορά.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του ΠΑΣΟΚ, η αύξηση είναι τέτοια που να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΙΚΑ, κάτι που είναι τελείως διαφορετικό και πολύ πιο ασφαλές για όλους τους δικαιούχους  του ΙΚΑ.

Για τους  κλάδους επικουρικής  ασφάλισης, η λύση που υπαγορεύει το Σύνταγμα και το Κοινοτικό Δίκαιο είναι η μια και μόνη: Διάλογος, κοινωνική διαπραγμάτευση, νέα συλλογική σύμβαση, ώστε τα σημερινά Επικουρικά Ταμεία να ενταχθούν σε ένα ενιαίο Επικουρικό Ταμείο, το οποίο θα είναι υγιές και βιώσιμο. Την εγγύησή του δεν θα την αναλάβει το κράτος, αλλά οι ίδιες οι τράπεζες.

Κύριε Υπουργέ,

Εάν θέλετε να βρούμε λύση για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αυτή τη λύση μπορούμε να τη βρούμε.

Σχετικά με την εθελούσια  έξοδο στον ΟΤΕ,  που μεθοδεύει η κυβέρνηση μέσα από την τροπολογία που κατέθεσε, αυτή κατά την άποψή μας  στοχεύει :

Ψ       Στην πρόσκαιρη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας

Ψ       Στην «ελάφρυνση» του Οργανισμού από τα «βαρίδια» των εργασιακών σχέσεων, προκειμένου ο ΟΤΕ να ξεπουληθεί σε εκείνους που φαίνεται ότι ήδη έχουν παραγγείλει αυτές τις αλλαγές.

Ψ       Επίσης στοχεύει  στην πραγματοποίηση αθρόων κομματικών και ρουσφετολογικών προσλήψεων, που από την ίδια την τροπολογία δρομολογούνται.

Ψ       Στοχεύει ακόμα στην παραχώρηση της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου σε τρίτους που θα απομυζούν  τα κέρδη της εταιρείας ανεξέλεγκτα.

Η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους παραπάνω σκοπούς, έχει σχεδόν σταματήσει τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του δικτύου του ΟΤΕ.

Τέλος η διοίκηση της Ν.Δ.  στον ΟΤΕ έχει ως μόνη της ασχολία, για παραπάνω από ένα χρόνο, το πως θα χειρισθεί αυτά τα οικονομίστικα παιχνίδια προς όφελος ορισμένων και έχει εγκαταλείψει τα πραγματικά προβλήματα του ΟΤΕ στην τύχη τους.

Κύριοι συνάδελφοι,

Καταγγέλλουμε την ρύθμιση για τον ΟΤΕ ως κοινωνικά προκλητική , αντιαναπτυξιακή και αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. 

Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αναλάβει το βάρος μιας εθελούσιας εξόδου με προνομιακούς όρους για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες.

Δεν μπορεί να πληρώσει το δημόσιο, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος του ΟΤΕ, με 20%, με μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων, όχι για να στηριχθεί το ΤΑΠ –ΟΤΕ, αλλά ως έμμεση κρατική ενίσχυση στον ΟΤΕ.

Αυτό απαγορεύεται από το Κοινοτικό Δίκαιο.

Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να επωμισθεί το κόστος αυτής της εθελουσίας εξόδου, μέσα από την αύξηση των τιμολογίων, που θα κάνει ο ΟΤΕ . Μη μας πείτε ότι το όποιο κόστος , που λέτε ότι κατά 80% θα αναλάβει ο ΟΤΕ δεν θα το μετακυλίσει στις πλάτες του κοινωνικού συνόλου! 

Πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη είναι και η σύνδεση της εθελούσιας εξόδου με την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και μάλιστα για τους νέους εργαζομένους.  Οι  εργαζόμενοι αυτοί δεν είχαν κανένα λόγο σ’ αυτή τη διαπραγμάτευση -«συμφωνία» του ΟΤΕ!

Δεν μπορεί να «χρυσώνετε  το χάπι» της εθελούσιας εξόδου, για να ανατρέπονται με πιέσεις και εκβιασμούς οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας!

 Το μοντέλο των εργασιακών σχέσεων που οραματίζεται η κυβέρνηση,  είναι η φθηνή εργασία, με πλήρη απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, με πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου και κατάργηση του 8ωρου, ταιριάζει σε άλλες χώρες, τριτοκοσμικές. Μας οδηγεί στον εργασιακό Μεσαίωνα.

Το ΠΑΣΟΚ  θα αντιταχθεί σε κάθε προσπάθεια απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων με τέτοιες απαράδεκτες μεθοδεύσεις.  Με τους λίγους να κερδίζουν και τους πολλούς να χάνουν.

Πρέπει να γίνουν κάποιες τομές και μάλιστα χωρίς  το γνώμονα της   κακώς εννοούμενης ανταγωνιστικότητας, αλλά με γνώμονα την κατάρτιση, την ποιότητα, την εκπαίδευση, τη σωστή οργάνωση της εργασίας και την ποιοτική ευελιξία. 

Στόχος είναι ο ΟΤΕ να υπάρχει και να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας υγιούς και δυναμικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις περιοχές της χώρας τις καλύτερες και πληρέστερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Ο ΟΤΕ δεν έχει ανάγκη από στρατηγικό επενδυτή, αλλά από στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο δεν υπάρχει.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΤΕ είχε ως στόχο τον εξορθολογισμό, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Από τον Απρίλιο του 1996 έως τον Μάρτιο του 2004 το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε συνολικά από τον ΟΤΕ  9.245 δισεκατομμύρια Ευρώ .

Το  προσωπικό του ΟΤΕ , στα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ μειώθηκε σταδιακά από 33 χιλιάδες εργαζομένους, σε 15 χιλιάδες, χωρίς να υπάρξει κλυδωνισμός στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την απόδοση της Εταιρείας, γιατί συνοδεύθηκε από συστηματική εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού. 

Μετά την κατάργηση της ΡΑΕ, επιδιώκετε και την κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής, της  Εθνικής Επιτροπής των Τηλεπικοινωνιών. Επιδιώκετε την κατάργηση της ανεξαρτησίας της,  όχι της αρχής αυτής καθεαυτήν.  ‘Όμως, δεν νοείται ανεξάρτητη αρχή με ανθρώπους που διορίζονται από την κυβέρνηση.
  Κλείνω με το νομοσχέδιο για τα ζητήματα της Κεφαλαιαγοράς.

Ο προτεινόμενος νόμος μεταθέτει σημαντικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί θεμάτων Κεφαλαιαγοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο του ΧΑΑ. Αποτελεί, εν πολλοίς, αναδιατύπωση  του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου με βάση  τις εκκρεμούσες διατάξεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οργάνωση των κεφαλαιαγορών των κρατών μελών. 

Υπάρχει μια σειρά προβλημάτων, που έχουν σχέση με τις δικές σας δεσμεύσεις σε σχέση με την ανεξαρτησία της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο εισηγητή σας, είχαν επικαλεστεί το 2000, αλλά και το 2003, το άρθρο 101Α του Συντάγματος. Σήμερα δεν το έχουμε δει να γίνεται πράξη.

Πέρα από τις ελλείψεις που παρουσιάζει το νομοσχέδιο, υπάρχουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα.

Στο άρθρο 58 το μεγάλο ζήτημα της προείσπραξης δημοσίων εσόδων. Δεν βάλατε τίτλο στο αντίστοιχο άρθρο, μήπως και δεν το καταλάβουμε! Μπαίνει «διακριτικά» ως επέκταση του Ν. 2801/2000 και αφορά στα οποιασδήποτε φύσης μελλοντικά έσοδα του δημοσίου (δηλ. και στους άμεσους και έμμεσους φόρους...)

Ο κ. Καραμανλής στις 16 Ιουνίου 2001 έλεγε ότι: «H κυβέρνηση αδυνατεί να διαχειριστεί το παρόν και κλέβει το μέλλον του τόπου. Mε προεισπράξεις, προμέτοχα και τιτλοποιήσεις, αφαιρεί πόρους που ανήκουν στις ερχόμενες γενιές. Mε νομοθετικές ρυθμίσεις και αδιαφανείς διαδικασίες δημιουργεί ένα δεύτερο, κρυφό χρέος. 

Σήμερα εσείς όχι μόνο το εφαρμόζετε, αλλά και το επεκτείνετε.

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο με τις τροπολογίες , επί της αρχής.