Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Στερέωση Ιερού Ναού Ανάληψης Δήμου Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:6347
Ημερ. Κατάθεσης;
21-06-05

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: Στερέωση Ιερού Ναού Ανάληψης Δήμου Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω το από 13-6-2005 έγγραφο του Δημάρχου Φιλιατρών, με το οποίο ζητείται η στερέωση και η αναστήλωση του ιστορικού Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Σωτήρος, βυζαντινού σταυρεπίστεγου ναού του 11ου αιώνα.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, το οποίο αφορά σε ένα σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μάλιστα στον αρχαιότερο σταυρεπίστεγο ναό του κόσμου, ο οποίος κινδυνεύει να καταρρεύσει από τη φθορά του χρόνου και από την έλλειψη κάθε επιβεβλημένης παρέμβασης για τη στερέωσή του.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς