Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ηλεκτρολόγοι Συνταξιούχοι ΔΕΗ-ΟΑΠ, ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΗΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/6/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 11838
Ημερομηνία Κατάθεσης: 15.06.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

                              ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρολόγοι Συνταξιούχοι ΔΕΗ-ΟΑΠ, ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΗΕ.

Είναι γνωστό ότι οι ηλεκτρολόγοι της ΔΕΗ, που εργάζονται με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένοι επικουρικά στο ΤΕΑΗΕ, καταβάλλοντας τις μηνιαίες εισφορές τους. Κατά συνέπεια δικαιούνται σύνταξης τόσο από τον φορέα κύριας ασφάλισης ΟΑΠ-ΔΕΗ, όσο και από το ανωτέρω επικουρικό Ταμείο.

Το Ταμείο όμως αυτό αρνείται να αναγνωρίσει τη χορήγηση σύνταξης στους συνταξιοδοτούμενους ηλεκτρολόγους της ΔΕΗ, επικαλούμενο ως λόγο ότι δεν κατέβαλαν πρόσθετη εισφορά, όπως ισχύει και εφαρμόζεται για τους συνταξιοδοτούμενους με φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ.

Η μεταχείριση αυτή είναι άνιση, για τους ηλεκτρολόγους οι οποίοι επέλεξαν ως επικουρικό το ΤΕΑΗΕ, αντί του επικουρικού της ΔΕΗ.

Λόγω των ανωτέρω, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ παρενέβη με έγγραφες και προσωπικές ενστάσεις στην ηγεσία του ΤΕΑΗΕ, για την επίλυση του δημιουργηθέντος προβλήματος.

Το εν λόγω επικουρικό ταμείο, με το υπ’ αριθμ’ 10566/20-10-04 έγγραφό του, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο και δικαιούχο σύνταξης, ότι η Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου σας θα εξετάσει το θέμα, για την επίλυση του οποίου απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Το θέμα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις και έχουν δημοσιευτεί σχετικά άρθρα στα έντυπα που εκδίδει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ («Παλμός»), καθώς και στο έντυπο της ‘Ενωσης Τεχνικών ΔΕΗ ( «Ενωτικό Βήμα»).

Τέλος, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έχει επιδώσει εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση προς το ΤΕΑΗΕ, την οποία κοινοποίησε και στην ηγεσία του Υπουργείου σας, ζητώντας την άμεση καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

    • Προτίθεται να προωθήσει άμεσα τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αντιμετωπισθεί ομοιόμορφα η συνταξιοδότηση όλων των ασφαλισμένων στο ΤΕΑΗΕ, είτε έχουν φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ, είτε τη ΔΕΗ-ΟΑΠ;

    • Η τροπολογία που θα προτείνει, θα ισχύσει αναδρομικά ώστε να καλύψει και αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν με κύρια σύνταξη και δεν έχουν ακόμα λάβει επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΗΕ;

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2004

                                                       Οι βουλευτές

              Δημήτρης Κουσελάς

             Δημήτρης Πιπεργιάς