Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Σύνδεση της 5ης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λαυρίου με το σύστημα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/6/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 11607
Ημερομηνία Κατάθεσης: 09.06.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣκ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Σύνδεση της 5ης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λαυρίου με το σύστημα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξη τύπου στις 20/1/2005 παρουσιάζοντας το πόρισμα που εκπόνησε επιτροπή για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών και αποτελεσματικών μέτρων ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μεταξύ των άλλων δήλωσε ότι η κατασκευή της πέμπτης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Λαύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2006.

Για να γίνει όμως δυνατή η μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας προς τα κέντρα κατανάλωσης της πρωτεύουσας, είναι απαραίτητη η σύνδεση της μονάδας με το διασυνδεδεμένο σύστημα με την κατασκευή των απαραίτητων γραμμών και υποσταθμών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Πότε θα κατασκευαστεί η γραμμή που απαιτείται για την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τη λειτουργία της 5ης Μονάδας του Λαυρίου;

Που πρόκειται να εγκατασταθεί το ΚΥΤ που θα χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, που θα παράγει η 5η Μονάδα του Λαυρίου, για τα κέντρα κατανάλωσης της Αθήνας;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9 Ιουνίου 2005

          ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ