Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σύναψη σύμβασης του ΙΚΑ με μικροβιολογικά εργαστήρια της Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας, για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/6/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:6130
Ημερ. Κατάθεσης; 03-06-05

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Σύναψη σύμβασης του ΙΚΑ με μικροβιολογικά εργαστήρια της Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας, για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων.

Σας διαβιβάζω το από 20-5-2005 έγγραφο του Δήμου Μεσσήνης, με το οποίο ζητείται, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η σύναψη σύμβασης του ΙΚΑ με τα μικροβιολογικά εργαστήρια που λειτουργούν στη Μεσσήνη, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ της περιοχής του Δήμου.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, το οποίο αφορά κυρίως χαμηλοσυνταξιούχους απόμαχους της εργασίας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι υπερήλικες, δεν μπορούν να μετακινούνται για τις εξετάσεις τους στην Καλαμάτα και χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή μέριμνα και φροντίδα από την Πολιτεία.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς