Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 11132
Ημερ. Κατάθεσης:
26-05-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                     ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών στο Νομό Μεσσηνίας.

Το Πρόγραμμα της Ν.Δ αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη στην ανάγκη ίδρυσης «Τοπικών κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης», με αντικείμενο την ενημέρωση και τη συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών στην περιφέρεια.

Στην με αρ. πρωτ. 1818/ 29-6-2004 Ερώτησή μου στη Βουλή, για την αναγκαία συγκρότηση Κέντρων ολοκληρωμένης Συμβουλευτικής Υποστήριξης των αγροτών σε κάθε Δήμο, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε απαντήσει, μεταξύ άλλων, ότι:

  • «Στόχος του Υπουργείου είναι η ανασυγκρότηση των Γραφείων Aγροτικής Aνάπτυξης σε "Tοπικά Kέντρα Aγροτικής Aνάπτυξης", τα οποία θα έχουν σαν στόχο την πληροφόρηση και την επαγγελματική και τεχνολογική στήριξη των αγροτών, μέσω του Oργανισμού Γεωργικής Eνημέρωσης, Eκπαίδευσης και Kατάρτισης (OΓEEKA) "Δήμητρα" ο οποίος διαθέτει ευρύ δίκτυο εκπαιδευτικών δομών, με τουλάχιστον ένα Kέντρο "Δήμητρα" σε κάθε νομό της χώρας. »

  • «Την ευθύνη σχεδιασμού και λειτουργίας του συστήματος πληροφόρησης και παροχής συμβουλών στους αγρότες είναι αναγκαίο να την έχουν αποκλειστικά οι υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων και ειδικότερα ο OΓEEKA "Δήμητρα", σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Γεωργικών Eφαρμογών, που θα προσφέρει και την απαραίτητη εκπαίδευση-κατάρτιση στους παραγωγούς ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους».

Επειδή παρήλθε περίπου ένας χρόνος από τις παραπάνω θέσεις και στοχεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επομένως θα πρέπει να έχουν πλήρως αναπτυχθεί οι αναγκαίες υποδομές και δραστηριότητες από τον κατ’ εξοχήν αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με το Υπουργείο, τον ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα»,

Επειδή η επαρκής ενημέρωση των αγροτών μας είναι επιτακτική ενόψει εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, για τον εκσυγχρονισμό και την απαραίτητη ποιοτική αναβάθμιση των καλλιεργειών τους, με πληρέστερη αξιοποίηση και ενίσχυση του απαιτούμενου επιστημονικοτεχνικού δυναμικού στην περιφέρεια,

Επειδή η έγκαιρη πληροφόρηση, η επιμόρφωση και η ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών είναι κομβική, για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους και για την εξίσου αναγκαία διασφάλιση και βελτίωση του εισοδήματός τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Πόσα Tοπικά Kέντρα Aγροτικής Aνάπτυξης ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο Νομό Μεσσηνίας, για την πληροφόρηση και την συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών; Σε ποιές περιοχές του Νομού, με τι στελέχωση και πόρους και με ποια αποτελέσματα μέχρι σήμερα;

    • Τι ενέργειες έχουν γίνει από το Υπουργείο και τον ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα» για την ενημέρωση των αγροτών σε θέματα εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, νέων μεθόδων παραγωγής, ερευνών κλπ. σχετικών με τις καλλιέργειές τους στο Ν. Μεσσηνίας;

    • Πόσοι αγρότες του Νομού εκπαιδεύτηκαν, από το Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα» και σε ποιά αντικείμενα;

    • Τι πόρους προτίθεται να διαθέσει και τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποτελεσματική ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών του Ν. Μεσσηνίας;

Αθήνα, 26 Μαΐου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς