Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 10964
Ημερομηνία Κατάθεσης: 23.5.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ANAΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του»

Με την απόφαση 5260/29-11-2004 η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησε στη Διεξαγωγή Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συστήματος σχεδιασμού θεραπείας, για κάλυψη αναγκών του Ι.Κ.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18% με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

    • Ποιοι λόγοι οδήγησαν τη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στην διεξαγωγή του ανωτέρω Διαγωνισμού, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού;

    • Πόσες και ποιες εταιρείες εκλήθησαν να λάβουν μέρος; Πόσες και ποιες εταιρείες κατέθεσαν προσφορές; Πόσες μέρες απαιτήθηκαν από την 29η Νοεμβρίου 2004 μέχρι την κατάθεση των προσφορών;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23 Μαΐου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ