Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κλείσιμο καταστήματος Εθνικής Ασφαλιστικής στην Καλαμάτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :15267
Ημερομηνία Κατάθεσης :.27.02.2009
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Κλείσιμο καταστήματος Εθνικής Ασφαλιστικής στην Καλαμάτα.
 
 Η Εθνική Ασφαλιστική ΑΕΕΓΑ είναι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, με 117 έτη λειτουργίας, με 1.100 συνεργάτες, με 45 υποκαταστήματα στην Ελλάδα και με 5.500 συνεργάτες δικτύου.
 
Μετά την απόπειρα του μοναδικού μετόχου της, της Εθνικής Τράπεζας, να την εκποιήσει, απόπειρα που έπεσε στο κενό λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των αντιδράσεων των εργαζομένων, η Εταιρεία σήμερα επιδίδεται στο κλείσιμο περιφερειακών καταστημάτων της, με πρόσχημα την περικοπή λειτουργικών εξόδων.
 
Επειδή ένα από αυτά τα καταστήματα είναι και το κατάστημα της Καλαμάτας, που τον Δεκέμβριο του 2008 απασχολούσε 6 διοικητικούς υπαλλήλους και συνεργάτες και εξυπηρετούσε 9.639 συμβόλαια, εμφάνιζε δε συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων 3 εκατομμύρια ευρώ,
 
Επειδή το σχεδιαζόμενο κλείσιμο του καταστήματος Καλαμάτας, αλλά και άλλων καταστημάτων της στην Περιφέρεια θα έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τους απασχολούμενους σε αυτό   αλλά και για την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, για το ρόλο και τη συμβολή της στην οικονομική ζωή της Μεσσηνίας, με μόνες επωφελούμενες τις ανταγωνίστριες εταιρείες,
 
Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο έχει άμεση και έμμεση συμμετοχή στη μητρική της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
- Τι εξυπηρετεί στη σημερινή συγκυρία η επιχειρούμενη συρρίκνωση της παρουσίας στην Περιφέρεια μιας ηγέτιδας στην ασφαλιστική αγορά εταιρείας;
 
-  Προτίθεται να μεριμνήσει ώστε να επανεξετασθεί και να ανακληθεί   η απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής ΑΕΕΓΑ στην Καλαμάτα;
 
 
 
 
 
Ο βουλευτής
Δημήτρης Κουσελάς