Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απαξιώνονται επιτυχημένες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και εξαγγέλλονται θολά και αναποτελεσματικά σχήματα με αφαίρεση και άλλων αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 10854
Ημερομηνία Κατάθεσης: 18.5.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Α) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκο
                                         Β) Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
                                             Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλο

ΘΕΜΑ: Απαξιώνονται επιτυχημένες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου
           Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και εξαγγέλλονται θολά και
           αναποτελεσματικά σχήματα με αφαίρεση και άλλων αρμοδιοτήτων
           από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Σήμερα λειτουργούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας:

Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα της κάθε Περιφέρειας.

Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, που εδρεύουν σε Ηράκλειο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Βόλο, Ναύπλιο, Ιωάννινα και Καβάλα, κυρίως πραγματοποιούν τους εργαστηριακούς ελέγχους για την ποιότητα των τροφίμων, για την φυτοπροστασία και την ύπαρξη υπολειμμάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος και έχουν μέχρι σήμερα την ευθύνη για τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια που εδρεύουν σε Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λάρισα, Λαμία, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδο, Σέρρες, Τρίπολη, Χαλκίδα, Χανιά, κυρίως πραγματοποιούν τους εργαστηριακούς ελέγχους σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ορολογικό και παθολογικό υλικό ζώων.

Επίσης λειτουργούν σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας: Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και σε πολλούς νομούς λειτουργούν, ήδη, στην ύπαιθρο αποκεντρωμένα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, σε επίπεδο Γραφείου ή Τμήματος και αποκεντρωμένα Κτηνιατρεία.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι:

 • Η ενημέρωση και η πληροφόρηση των αγροτών καθώς και η επιστημονική και τεχνολογική στήριξή τους, με την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων για όλα τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης, παραγωγής, καλλιεργητικών μεθόδων και εφαρμογών, αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα αποκεντρωμένα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργούν στην ύπαιθρο στους περισσότερους νομούς της χώρας.

 • Η εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρόληψης, παρακολούθησης, ελέγχου και εκρίζωσης λοιμωδών νοσημάτων των παραγωγικών ζώων, που ασκείται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα ή Γραφεία κτηνοτροφίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

 • Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος των προϊόντων, ο κτηνιατρικός έλεγχος, ο κρεοσκοπικός έλεγχος των σφάγιων που ασκούνται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής αντίστοιχα των Νομ. Αυτοδιοικήσεων σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια.

Η πολιτική της Κυβέρνησης οδηγεί όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε απαξίωση.

Οι υπηρεσιακές μονάδες τεχνικής υποστήριξης, όπως τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, βρίσκονται στα πρόθυρα αναστολής όλων των δραστηριοτήτων τους.

Οι γενικευμένες και ερήμην των υπηρεσιακών παραγόντων περικοπές στους προϋπολογισμούς (στο μισό των περυσινών), σε συνδυασμό με τις αυστηρές προειδοποιήσεις για τυχόν υπερβάσεις, δεν αφήνουν περιθώρια συνέχισης βασικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν:

στην πληροφόρηση των αγροτών

στη δημόσια υγεία

στην προστασία των καλλιεργειών και του περιβάλλοντος

Συγκεκριμένα:

Η χρηματοδότηση για τα συστήματα γεωργικών προειδοποιήσεων, τους ποιοτικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, την ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα, με δυσκολία καλύπτει το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι τροποποιήσεις που ζητήθηκαν δε βρίσκουν ανταπόκριση και δεν ικανοποιούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες.

Το οικονομικό πρόβλημα καθημερινά διογκώνεται και οδηγεί στη διακοπή μακροχρόνιων δράσεων που αφορούν, όχι μόνο τον αγροτικό πληθυσμό, αλλά το σύνολο της κοινωνίας.

Τα τεχνικά δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων που πληροφορούν χιλιάδες αγρότες για την προστασία των καλλιεργειών τους από τα φυτοπαράσιτα, σε λίγο θα είναι παρελθόν, όπως και οι έλεγχοι που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων. Τα εργαστήρια ανίχνευσης τοξικών ουσιών σε φρούτα, λαχανικά, λάδια καθώς και του ποιοτικού ελέγχου, ήδη υπολειτουργούν. Οι πιστώσεις για τις επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού έχουν ήδη εξαντληθεί. Οι εργασίες υπαίθρου και οι δειγματοληψίες, που απαιτούν οι έλεγχοι, έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Υπουργικές αποφάσεις και κοινοτικές οδηγίες δεν υλοποιούνται.

Γενικά επικρατεί μια κατάσταση απαισιοδοξίας, αδυναμίας προγραμματισμού, ελαχιστοποίησης των προσπαθειών, περιορισμού των αντικειμένων και των δράσεων.

Υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν με προσπάθεια πολλών ετών και καθιερώθηκαν σαν βασικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν φροντίζουν για τη στελέχωση των υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τις οποίες αφήνουν χωρίς επιστημονική καθοδήγηση και συγκεκριμένα:

1. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου λειτουργεί Γενική Δ/νση Πρωτογενή τομέα στην οποία υπάγονται μεταξύ των άλλων:

1.1. Η Διεύθυνση Εισοδηματικών Ενισχύσεων και Παρεμβάσεων, όπου υπηρετούν 33 υπάλληλοι, σε σύνολο 67 οργανικών θέσεων και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 7 ακόμη θέσεων για το έτος 2005.

1.2. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα οχτώ Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου λειτουργούν στην ύπαιθρο: Αρκαλοχωρίου, Μοιρών, Τυμπακίου, Πύργου, Βιάννου, Καστελλίου, Χερσονήσου και περιοχή Ηρακλείου, όπου υπηρετούν συνολικά 85 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό) σε σύνολο 161 οργανικών θέσεων, που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 24 ακόμη θέσεων για το έτος 2005.

1.3. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού, με αποκεντρωμένες μονάδες στην ύπαιθρο τα Κτηνιατρεία Μοιρών, Ασημίου, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Αγ. Βαρβάρας, Καστελλίου, Ηρακλείου και υπηρετούν συνολικά 25 υπάλληλοι, σε σύνολο 51 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 10 ακόμη θέσεων για το 2005.

2. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας λειτουργεί:

2.1. Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Καρδίτσας που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα τρία Κέντρα Γεωργικής Ανάπτυξης που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Σοφάδων, Παλαμά και Μουζακίου, όπου υπηρετούν ουσιαστικά 60 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 92 οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 32 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

2.2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Καρδίτσας που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα έξι Αγροτικά Κτηνιατρεία που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Προαστίου, Μουζακίου και Λεονταρίου, όπου ουσιαστικά υπηρετούν 16 κτηνίατροι σε σύνολο 24 οργανικών θέσεων που προβλέπονται, οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 8 ακόμη θέσεις μόνιμων κτηνιάτρων.

3. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας λειτουργεί:

3.1. Η Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα και η Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Τριφυλίας με έδρα την Κυπαρισσία και επτά Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Μεσσήνης, Πύλου, Κορώνης, Μελιγαλά, Δωρίου, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων όπου υπηρετούν συνολικά 111 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 161 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 23 ακόμη θέσεων για το 2005.

3.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής Μεσσηνίας που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα εννέα Γραφεία Κτηνιατρικής που λειτουργούν στην ύπαιθρο : Καλαμάτας, Καρδαμύλης, Μεσσήνης, Λογγά, Πύλου, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Κοπανακίου και Ανδρούσας όπου υπηρετούν συνολικά 22 υπάλληλοι (κτηνίατροι και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 52 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 23 ακόμη θέσεων για το 2005.

4. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας λειτουργεί:

4.1. Η Διεύθυνση Γεωργίας με έδρα την Λιβαδειά και τα έξι Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Λιβαδειάς, Θηβών, Βαγιών, Αλιάρτου, Σχηματαρίου και Ορχομενού όπου υπηρετούν συνολικά 47 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 119 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 53 ακόμη θέσεων για το 2005.

4.2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής με έδρα την Λιβαδειά και τέσσερα Αγροτικά Κτηνιατρεία που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Λιβαδείας, Θηβών , Αλιάρτου και Σχηματαρίου όπου υπηρετούν συνολικά 10 υπάλληλοι (κτηνίατροι και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 47 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 15 ακόμη θέσεων για το 2005.

5. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών λειτουργεί:

5.1. Η Διεύθυνση Εισοδηματικών Ενισχύσεων, όπου υπηρετούν 11 υπάλληλοι, σε σύνολο 16 οργανικών θέσεων.

5.2. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα οχτώ Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Νιγρίτα, Μαυροθάλασσα, Ν. Ζίχνη, Ροδολίβο, Ηράκλεια, Σιδηρόκαστρο, Κάτω Πορροιά και περιοχή Σερρών όπου υπηρετούν συνολικά 105 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 150 οργανικών θέσεων που προβλέπονται.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σερρών έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την

κάλυψη 20 ακόμη θέσεων επιστημονικού προσωπικού για το 2005.

5.3. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού, με πέντε Κτηνιατρικά Κέντρα στις περιοχές: Σερρών, Ηράκλειας, Νιγρίτας, Νέα Ζίχνης, Σιδηροκάστρου και τα τρία Αγροτικά Κτηνιατρεία Ροδόπολης, Αλιστράτης, Πρώτης. Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία Αλιστράτης και Πρώτης δε λειτουργούν. Υπηρετούν συνολικά 33 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 86 οργανικών θέσεων που προβλέπονται.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σερρών έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την

κάλυψη 6 ακόμη θέσεων επιστημονικού προσωπικού για το 2005.

6. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης λειτουργεί:

6.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού. Υπηρετούν συνολικά 26 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 78 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 36 ακόμη θέσεων μόνιμου προσωπικού και 11 θέσεων έκτακτου προσωπικού για το 2005.

6.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού, με τρία Κτηνιατρεία στις περιοχές: Ξάνθης, ’βατο Ξάνθης, Σταυρούπολη Ξάνθης, Υπηρετούν συνολικά 19 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 42 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 13 ακόμη θέσεων μόνιμου προσωπικού και 4 θέσεων έκτακτου προσωπικού για το 2005.

7. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων λειτουργεί:

7.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα έξι Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Ελεούσας, Πεδινής, Κατσικά, Καλπακίου, Μετσόβου και Κόνιτσας. Υπηρετούν συνολικά 70 μόνιμοι γεωτεχνικοί υπάλληλοι σε σύνολο 111 οργανικών θέσεων που προβλέπονται, οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 41ακόμη θέσεις μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού.

7.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού, με επτά Αγροτικά Κτηνιατρεία: Ασπαραγγέλων, Μετσόβου, Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Κόνιτσας, Ζίτσας, Ιωαννίνων. Υπηρετούν συνολικά 14 κτηνίατροι σε σύνολο 35 οργανικών θέσεων που προβλέπονται, οπότε πρέπει να καλυφθούν 21 ακόμη θέσεις μόνιμων κτηνιάτρων.

8. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας λειτουργεί:

8.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα εννέα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Αλιβερίου, Καρύστου, Ιστιαίας, Κύμης, Αμαρύνθου, Αυλωναρίου, Λίμνης, Μαντουδίου και Ψαχνών όπου υπηρετούν συνολικά 50 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 120 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Εύβοιας έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 20 ακόμη θέσεων μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού για το 2005.

8.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα εννέα Αγροτικά Κτηνιατρεία που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Βαθέος Αυλίδος, Κύμης, Λίμνης, Στενής, Ιστιαίας, Καρύστου, Αλιβερίου και Ψαχνών όπου υπηρετούν συνολικά 27 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 42 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Εύβοιας έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 13 ακόμη θέσεων μόνιμου προσωπικού για το 2005.

9. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου λειτουργεί:

9.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ζακύνθου που λειτουργεί στην έδρα του νομού και υπηρετούν ουσιαστικά 10 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 31 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ζακύνθου έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 20 ακόμη θέσεων μόνιμου προσωπικού για το 2005.

9.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής Ζακύνθου που λειτουργεί στην έδρα του νομού και ένα Αγροτικό Κτηνιατρείο που λειτουργεί στη Ζάκυνθο. Υπηρετούν συνολικά 2 μόνιμοι υπάλληλοι και 1 αορίστου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 5 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ζακύνθου έχει ζητήσει από το Υ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. την κάλυψη 3 ακόμη θέσεων μόνιμου προσωπικού για το 2005.

10. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας λειτουργεί:

10.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού, η Γεωργική Υπηρεσία Αιγίου, τα δύο Κέντρα Γεωργικής Ανάπτυξης Πατρών και Κάτω Αχαΐας και το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Ακράτας. Υπηρετούν συνολικά 78 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 92 οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 14 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

10.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού με αποκεντρωμένες μονάδες στην ύπαιθρο τα έξι Αγροτικά Κτηνιατρεία: Πατρών, Κάτω Αχαΐας, Χαλανδρίτσας, Καλαβρύτων, Αιγίου και Κλειτορίας όπου υπηρετούν συνολικά 21 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 60 οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 39 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

11. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας λειτουργεί:

11.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού, και τα τρία Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Λιτόχωρου, Αιγινίου και Κατερίνης. Υπηρετούν συνολικά 34 γεωτεχνικοί υπάλληλοι, σε σύνολο 48 οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 14 ακόμη θέσεις μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού.

11.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού με αποκεντρωμένες μονάδες στην ύπαιθρο τα τέσσερα Κτηνιατρικά Κέντρα: Λιτόχωρου, Κάτω Μηλιάς, Αιγινίου, Κατερίνης, όπου υπηρετούν συνολικά 18 μόνιμοι υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 32 οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 14 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

12. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας λειτουργεί:

12.1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην έδρα του νομού, και τα έξι Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, που λειτουργούν στην ύπαιθρο: Πύργου, Αμαλιάδας, Λεχαινών, Γαστούνης, Κρέστενας και Ζαχάρως. Υπηρετούν συνολικά 66 γεωτεχνικοί υπάλληλοι, σε σύνολο 191 οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 125 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

12.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού με αποκεντρωμένες μονάδες στην ύπαιθρο τα δέκα Αγροτικά Κτηνιατρεία : Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Κρέστενας, Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας, Αμαλιάδας, Γαστούνης, Βάρδας, Ανδραβίδας και Λεχαινών, όπου υπηρετούν συνολικά 27 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 109 οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Οπότε υπολείπονται να καλυφθούν 82 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

13. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης λειτουργεί:

13.1. Η Διεύθυνση Γεωργίας, που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα τέσσερα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης, που λειτουργούν ή προβλέπονται να λειτουργήσουν στην ύπαιθρο: Ασωμάτων, Περάματος, Ρεθύμνου και Σπηλίου, όπου υπηρετούν συνολικά 57 υπάλληλοι (γεωτεχνικοί και λοιπό προσωπικό), σε σύνολο 79 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και πρέπει να καλυφθούν 22 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

13.2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής, που λειτουργεί στην έδρα του νομού και τα πέντε Αγροτικά Κτηνιατρεία που λειτουργούν ή προβλέπονται να λειτουργήσουν στην ύπαιθρο: Ασωμάτων, Ανωγείων, Περάματος, Ρεθύμνης και Σπηλίου, όπου υπηρετούν συνολικά 18 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, σε σύνολο 31 οργανικών θέσεων που προβλέπονται και πρέπει να καλυφθούν 13 ακόμη θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Όμως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με το συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, αντί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στις υπάρχουσες υπηρεσίες, να τις στελεχώσει και να τις ενισχύσει, ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου στις 18-04-2005 ότι ιδρύει σε κάθε έδρα νομού, μια ακόμη υπηρεσία, το λεγόμενο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας με σκοπό την επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική στήριξη των αγροτών, αρμοδιότητα που σήμερα ανήκει στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Επίσης με το ίδιο Δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε ότι ″ιδρύεται″ ο εγκεκριμένος κτηνίατρος που αναλαμβάνει το έργο στους τομείς που συνδέονται με την εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων πρόληψης, παρακολούθησης, επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης λοιμωδών νοσημάτων των παραγωγικών ζώων, αρμοδιότητες που σήμερα ασκούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Ακόμη, ο Υφυπουργός κ. Κοντός σε απάντηση του στη Βουλή στις 18-04-2005 σε επίκαιρη ερώτηση, είπε: «Θέλω, δε, να σας πω ότι ελήφθη απόφαση, έτσι ώστε να προχωρήσει η μελέτη για τη μετακίνηση όλων των υπηρεσιών, που ασχολούνται με τους φυτο-υγειονομικούς ελέγχους των τροφίμων, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», προαναγγέλλοντας αφαίρεση και άλλων αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Η ΕΝΑΕ με ομόφωνη απόφαση του έκτακτου Συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από 12 έως 15 Μαΐου, τάχθηκε εναντίον της ίδρυσης των λεγόμενων «Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης» που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση ότι θα λειτουργήσουν στην έδρα κάθε νομού και θα υπάγονται στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών.

Η απόφαση του συνεδρίου επισημαίνει ότι σε περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμείνει στις αποφάσεις της, για όλα τα θέματα που αφορούν αρμοδιότητες που σήμερα έχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και επιχειρείται η αφαίρεση τους, τότε θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΕΝΑΕ για να αποφασίσει τους τρόπους αντίδρασης.

Παράλληλα με τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως τοπικές πρωτοβουλίες δράσης Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΑΝΚΟ, ΟΑΤΕΠ, κλπ.) που έχουν σημαντική εμπειρία από την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων (Leader, ΟΠΑΑΧ κλπ.) και η Κυβέρνηση δεν αξιοποιεί αυτή την εμπειρία και τις δυνατότητες των φορέων και των στελεχών τους.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας φαίνεται να παραγκωνίζεται και αυτό, ενώ είναι ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας, με σημαντική εμπειρία και γνώση και μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη λήψη σωστών αποφάσεων και πολύ περισσότερο στη σωστή εφαρμογή τους.

ΕΠΕΙΔΗ

 • αν υλοποιηθούν αυτά που αναφέρουν τα δελτία τύπου του Υπουργείου και αυτά που είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, θα ιδρυθούν μερικές ακόμη υπηρεσίες στις έδρες των νομών δημιουργώντας ένα θολό, πολυδαίδαλο και αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης και παροχής υπηρεσιών στους αγρότες, με σύγχυση στόχων και επικάλυψη αρμοδιοτήτων

 • αυτό που λείπει σήμερα δεν είναι καινούργιες και αδύναμες υπηρεσίες αδιευκρίνιστου ρόλου, στην έδρα μόνο του νομού, απομακρυσμένες από τον αγρότη και τις ανάγκες της παραγωγής, αλλά η ενίσχυση, η αναβάθμιση, η στελέχωση, η επέκταση και ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάρχουν

 • τα αρμόδια Υπουργεία δεν φροντίζουν για την ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών με την κάλυψη των οργανικών θέσεων σε Γεωπόνους Φυτικής Παραγωγής-Ζωικής Παραγωγής-Αγροτικής Οικονομίας, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Κτηνίατρους, Ιχθυολόγους κ.λπ.

 • όλες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν ζητήσει στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2005 να καλυφθούν ορισμένες κενές οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής προκειμένου να στελεχωθούν καλύτερα και να αποδώσουν περισσότερο

 • Σε 13 από τις 52 Νομαρχίες της χώρας και συγκεκριμένα στις Ν.Α. Ηρακλείου, Καρδίτσας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Σερρών, Ξάνθης, Ιωαννίνων, Εύβοιας, Ζακύνθου, Αχαΐας, Πιερίας, Ηλείας και Ρεθύμνου λειτουργούν 13 Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, 2 Διευθύνσεις Εισοδηματικών Ενισχύσεων και 65 Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς επίσης 13 Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και 67 Κτηνιατρεία, που έχουν ζητήσει την κάλυψη για το 2005 των περισσοτέρων από τις κενές θέσεις που ανέρχονται σε 702 για Γεωτεχνικούς, Κτηνιάτρους και λοιπό προσωπικό, ενώ υπολογίζεται ότι τα κενά των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, για όλες τις Νομαρχίες της χώρας, ανέρχονται σε 2500 περίπου Γεωτεχνικό και λοιπό προσωπικό

 • Με τους 260 Γεωπόνους και 65 Κτηνίατρους που εξήγγειλε το Υπουργείο για τα λεγόμενα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιστοιχούν ΜΟΝΟ 5-6 Γεωπόνοι και Κτηνίατροι στην έδρα του κάθε νομού, οπότε είναι ολοφάνερο ότι οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις με τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για στήριξη των αγροτών, γίνονται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους,

 • επί 13 μήνες δεν έγινε καμιά ενέργεια ή προσπάθεια για την ενημέρωση και επιμόρφωση του στελεχικού δυναμικού των υπηρεσιών, που είναι επιφορτισμένες να ενημερώνουν τους αγρότες

 • η νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ε.Ε. δίνει την δυνατότητα, ιδιαίτερα με την 100% αποσύνδεση, να αποδεσμευτούν οι υπηρεσίες από τις γραφειοκρατικές λειτουργίες και να απελευθερωθεί μεγάλο τμήμα του δυναμικού των στελεχών τους από τις δραστηριότητες των επιδοτήσεων προκειμένου να δουλέψουν για την Αγροτική Ανάπτυξη.

 • με την έλλειψη σχεδιασμού που υπάρχει και τη διαχειριστική προχειρότητα με την οποία επιχειρείται να υλοποιηθεί η αποσπασματική αυτή πολιτική, είναι σίγουρο ότι θα χαθούν πόροι από το Γ΄ΚΠΣ και θα σπαταληθούν χρήματα του φορολογούμενου έλληνα πολίτη, για πρόσθετες και παράλληλες δομές, που δεν χρειάζονται

 • οι παρεμβάσεις του Υπουργείου επιχειρούνται χωρίς διάλογο με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τα συνδικαλιστικά όργανα των αρμοδίων φορέων

 • αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι:

- η αναβάθμιση, η στελέχωση και η επέκταση του θεσμού των Κέντρων

Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που λειτουργούν

σήμερα με

- τη λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια Δήμου, Ολοκληρωμένου Κέντρου

Αγροτικής Ανάπτυξης, με ενσωματωμένες τις υπηρεσίες του Συμβούλου του

Αγρότη και τις λειτουργίες ενός Αγροτικού ΚΕΠ, που θα διασυνδέεται με

όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

 1. Αν όλα αυτά εντάσσονται σε γενικότερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και δημιουργία πολυδαίδαλων και αναποτελεσματικών σχημάτων;

 2. Αν επιλογή της Κυβέρνησης είναι να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τότε γιατί δεν ενεργούν ευθέως, που θα ήταν και εντιμότερο πολιτικά, μεταφέροντας τις υπηρεσίες αυτές στις Περιφέρειες, αφού πρώτα τις ενισχύσουν;

 3. Γιατί επί 13 μήνες δεν ενισχύουν, δε στελεχώνουν και δεν αναμορφώνουν, όπου χρειάζεται, τις υπάρχουσες Υπηρεσίες σε συνεργασία με την ΕΝΑΕ και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις;

 4. Γιατί δε γίνονται θεματικές συναντήσεις των στελεχών του Υπουργείου με τα στελέχη των Διευθύνσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σεμινάρια ή ημερίδες, κ.λ.π., για την προώθηση των θεμάτων της Αγροτικής Ανάπτυξης;

 5. Γιατί δεν ενισχύουν, δεν αναβαθμίζουν και δεν επεκτείνουν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης που λειτουργούν στην ύπαιθρο σήμερα σε επίπεδο Γραφείου ή Τμήματος, αλλά επιδιώκουν την αποδυνάμωση τους;

 6. Γιατί δεν επιδιώκουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο Γραφείου ή Τμήματος σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια Δήμου, ώστε να είναι πράγματι κοντά στον αγρότη, αλλά αντίθετα προωθούν τη συγκεντρωτική λειτουργία, με την ίδρυση ενός τέτοιου κέντρου στην έδρα κάθε νομού;

 7. Αν μπορούν να χρησιμοποιούν, για τις υπηρεσίες που προτίθενται να συστήσουν τον τίτλο «Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης» που είναι κατοχυρωμένος και δημοσιευμένος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως τίτλος άλλων υπηρεσιών που ήδη λειτουργούν;

 8. Γιατί απαξιώνουν τις υπάρχουσες Υπηρεσίες και τους υπηρετούντες Γεωπόνους και Κτηνιάτρους και ονομάζουν ″εγκεκριμένους″ μόνο τους καινούργιους που θα προσληφθούν; Εγκεκριμένοι από πού και με ποια κριτήρια ;

 9. Ποια η σχέση της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας που λειτουργεί στην έδρα της, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί στην έδρα της, του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης που λειτουργεί ήδη στην ύπαιθρο κοντά στον αγρότη με το λεγόμενο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαγγέλθηκε για να λειτουργήσει και αυτό στην έδρα του νομού;

 10. Πως προτίθενται να κατανείμουν ανάμεσα στις υπηρεσίες που λειτουργούν τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ;

 11. Αν προτίθενται να αξιοποιήσουν την εμπειρία του ΓΕΩΤΕΕ και των παραρτημάτων του, των Αναπτυξιακών Εταιρειών και να συνεννοηθούν με την ΕΝΑΕ, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, την ΚΕΔΚΕ και κυρίως την ΠΑΣΕΓΕΣ και την ΓΕΣΑΣΕ.

 12. Αν προτίθενται να αποσύρουν τις αποφάσεις τους και να ξεκινήσουν διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς;

 13. Γιατί δεν συνεδριάζει το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής και γιατί έχουν απαξιωθεί και καταργηθεί τα Περιφερειακά και Νομαρχιακά Συμβούλια Αγροτικής Πολιτικής;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κεγκέρογλου Βασίλης

Αργύρης Ευάγγελος

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

Βαρβαρίγος Δημήτριος

Κατσιφάρας Απόστολος

Κουσελάς Δημήτριος

Μπόλαρης Μάρκος

Όθωνας Εμμανουήλ

Πιπεργιάς Δημήτριος

Ρόβλιας Κωνσταντίνος

Σγουρίδης Παναγιώτης

Τόγιας Βασίλης

Ματζαπετάκης Στυλιανός

Στρατάκης Εμμανουήλ

Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ευαγγελία

Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ

Πρωτόπαπας Χρήστος

Κουτσούκος Γιάννης