Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταβολή Αποζημίωσης από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης στο Δήμο Είρας Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:5910
Ημερ. Κατάθεσης; 1
8-04-05

Αθήνα, 18 Μαϊου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης

Θέμα: Καταβολή Αποζημίωσης από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης στο Δήμο Είρας Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 30-3-2005 αντίγραφο εγγράφου του Δήμου Είρας Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο ζητά την καταβολή αποζημίωσης από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του εργοστασίου της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα ήθελα να εξετάσετε με ενδιαφέρον το υποβαλλόμενο ανωτέρω αίτημα, καθόσον πράγματι οι επιπτώσεις που προξενούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Είρας από τη ρύπανση είναι σημαντικές, λαμβανομένης υπ’όψιν και της μικρής απόστασής της από το εργοστάσιο της ΔΕΗ (2 περίπου χλμ.).

Άλλωστε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο του Δήμου Είρας, η ΔΕΗ καταβάλλει αποζημιώσεις σε Δήμους που απέχουν σε μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση από το εργοστάσιό της, σε σχέση με το Δήμο Είρας. Ειδικότερα, στο Δήμο Τρικολόνων η ΔΕΗ καταβάλλει αποζημίωση που ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς