Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Ο Διοικητής της ΑΤΕ ασφαλίζει τώρα τις....ευθύνες του"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 10807
Ημερομηνία Κατάθεσης: 17.5.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: "Ο Διοικητής της ΑΤΕ ασφαλίζει τώρα τις....ευθύνες του"

Την ώρα που ο κ. Μηλιάκος, Διοικητής της ΑΤΕ, κατηγορείται για μια σειρά αντιδεοντολογικών, ηθικά, πολιτικά και νομικά, αποφάσεων και ενεργειών του, ο ίδιος, όχι μόνο δεν αναγνωρίζει και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, αλλά με την κάλυψη της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, συνεχίζει να προκαλεί με νέες απαράδεκτες ενέργειές του.

Ιδού το νέο «κατόρθωμα»:

Το Δ.Σ. της ΑΤΕ, στο οποίο προεδρεύει ο κ. Μηλιάκος, αποφάσισε μετά από πρότασή του, να εισηγηθεί στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την «?έγκριση σύναψης Ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για τα μέλη της Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου για ευθύνες έναντι τρίτων?»

(Ημερήσια Διάταξη προσεχούς Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΑΤΕ, (27.05.2005), θέμα 8ο).

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

1. Σε τι αποσκοπεί η σύναψη ενός τέτοιου Ασφαλιστηρίου και ποιες ευθύνες των μελών της Διοίκησης της ΑΤΕ, επιδιώκει να ασφαλίσει, με έξοδα μάλιστα της Τράπεζας;

2. Πως είναι δυνατόν ο κ. Μηλιάκος να παραμένει στη θέση του και να καλύπτεται πολιτικά για τέτοιου είδους δραστηριότητες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ανδρέας Μακρυπίδης

Δημήτρης Κουσελάς

Ροδούλα Ζήση

Χρήστος Πρωτόπαπας

Γρηγόρης Νιώτης

Γιώργος Ανωμερίτης