Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Ανατολική Πυλία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10656
Ημερ. Κατάθεσης: 12-05-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: Δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Ανατολική Πυλία.

Στο Μεσσηνιακό και στον Αθηναϊκό Τύπο δημοσιεύτηκαν πληροφορίες ότι η Εταιρεία «Ελληνικής Ενέργειας Ηρακλής», του ομίλου Παρασκευαϊδη, προτίθεται να πραγματοποιήσει επένδυση για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εξόρυξη και καύση λιγνίτη στην περιοχή Ακριτοχώρι Δήμου Κορώνης. Προς το σκοπό αυτό ζήτησε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άδεια για κατασκευή-λειτουργία θερμοηλεκτρικού σταθμού ισχύος 600KW, που θα λειτουργεί με την καύση λιγνίτη που θα εξορυχθεί από μια περιοχή 23.000 στρεμμάτων, που εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πυλίας.

Επειδή οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής εκφράζουν ήδη την ριζική αντίθεσή τους στην εν λόγω επένδυση, με το επιχείρημα ότι πρώτον δεν έχουν αρμοδίως ενημερωθεί ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τις θέσεις και τις αντιρρήσεις τους, δεύτερον ότι με τη συγκεκριμένη επένδυση αλλοιώνεται σοβαρά ο χαρακτήρας της ανάπτυξης στην περιοχή, τίθενται υπό αίρεση σημαντικές τουριστικές υποδομές και επενδύσεις (ΠΟΤΑ) και υπάρχει κίνδυνος οικολογικής και συνολικότερης υποβάθμισης μιας περιοχής με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα του τουρισμού,

Επειδή, σύμφωνα με τα κατ’ αρχήν δεδομένα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι περιβαλλοντικές ζημιές σε μια μεγάλη έκταση της Ανατολικής Πυλίας, καθώς και οι πιθανολογούμενες παρενέργειες αυτής της επένδυσης στη συνοχή και στο χαρακτήρα της ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή, να είναι μεγαλύτερες από τα όποια πιθανά οφέλη της σε όρους απασχόλησης και ανάπτυξης συμπληρωματικών με αυτήν δραστηριοτήτων,

Επειδή η αξιολόγηση μιας επένδυσης, όσο σημαντική και να θεωρείται από τα αρμόδια Υπουργεία, δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, χωρίς να ενημερώνονται εγκαίρως, πλήρως και επαρκώς και βεβαίως να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι θέσεις της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής και της νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, πρέπει να συνεκτιμώνται και γενικότερα δεδομένα για το χαρακτήρα της ανάπτυξης, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και το συνολικότερο μέχρι σήμερα προσανατολισμό της, ώστε κάθε επένδυση που εγκρίνεται να είναι συμβατή με ένα συνολικότερο σχεδιασμό, να μην αναιρεί ή αποθαρρύνει άλλες ή, ακόμα χειρότερα, να υποβαθμίζει συνολικότερα την περιοχή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να ενημερώσει αναλυτικά και να ζητήσει τη γνώμη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. επιχειρηματικών και τουριστικών φορέων της περιοχής για την επένδυση που ζητεί να πραγματοποιήσει η Εταιρεία «Ελληνική Ενέργεια Ηρακλής», πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αξιολόγηση και έγκρισή της;

  • Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης επένδυσης από την «Ελληνική Ενέργεια Ηρακλής» στο Ακριτοχώρι της Ανατολικής Πυλίας του Ν. Μεσσηνίας;

  • Πόσο αξιοποιήσιμο είναι το κοίτασμα λιγνίτη της περιοχής για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από μονάδες α) συμβατικής τεχνολογίας και β) σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε κατά την αξιολόγηση της εν λόγω επένδυσης να ληφθούν κατάλληλα υπ’ όψιν η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής των κατοίκων και ο γενικότερος αναπτυξιακός προσανατολισμός της περιοχής (τουριστικές επενδύσεις, υποδομές κλπ);

   Αθήνα, 12 Μαϊου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς