Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ρυθμίσεις πανωτοκίων για τους αγρότες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10567
Ημερ. Κατάθεσης: 10-05-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Ρυθμίσεις πανωτοκίων για τους αγρότες.

Πριν από 10 μήνες, η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία προσπάθησε να ρυθμίσει τα συσσωρευμένα πανωτόκια, όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά.

Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας ήδη εμπειρία από τις ελλείψεις και τα προβλήματα αντίστοιχων προσπαθειών ρύθμισης από τις δικές του Κυβερνήσεις, είχε εγκαίρως επισημάνει στην Κυβέρνηση ότι οι διατάξεις αυτής της τροπολογίας άφηναν πολλά «παράθυρα» και πρότεινε τροποποιήσεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι αγρότες να μπορέσουν πράγματι να απαλλαγούν από το δυσβάσταχτο βάρος των σωρευμένων πανωτοκίων.

Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δυστυχώς ελάχιστοι αγρότες να μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές τις ρυθμίσεις. Μεγάλο μέρος τους είχε ήδη καταβάλει τα δάνεια στο πολλάπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου και αυτό που έμενε να ρυθμίσουν, ήταν ένα ελάχιστο υπόλοιπο!

Το Φεβρουάριο του 2005, κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την αγροτική πολιτική, μετά από αίτημα του ΣΥΝ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η ρύθμιση για τα πανωτόκια δεν έλυσε το πρόβλημα. Δήλωσε ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται το θέμα και υποσχέθηκε ότι, εφ’ όσον χρειαστεί, σύντομα θα προβεί σε ενέργειες.

Αυτό το παραδέχθηκε και ο κ. Βύρων Πολύδωρας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ν.Δ. σε ομιλία του στη Βουλή στις 20-4-2005, δηλώνοντας ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, ότι τα πανωτόκια είναι θέμα που πρέπει να αντιμετωπισθεί και ότι έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός γι’ αυτό.

Αντίθετα, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Ρουσόπουλος, στην Ενημέρωση Συντακτών της 21/4/2005, συγκρίνοντας τον αριθμό εγκρίσεων με τον αριθμό των αιτήσεων που μπόρεσαν τελικά να υποβληθούν από μικρό μέρος των αγροτών που είχαν δάνεια με πανωτόκια, λόγω των περιοριστικών προϋποθέσεων της ρύθμισης, εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχία της. Τόνισε μάλιστα πως «δεν θεωρεί ότι στο συγκεκριμένο θέμα χρειάζεται κάποια βελτίωση», διαψεύδοντας και τον Πρωθυπουργό και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ν.Δ !

Επειδή τουλάχιστον 6 κατηγορίες δανείων εξαιρούνται της ρύθμισης για τα πανωτόκια των αγροτών (δάνεια με εγγύηση Δημοσίου, αλληλόχρεοι λογαριασμοί, στεγαστικά δάνεια αγροτών, δάνεια για κεφάλαια κίνησης - εμπορίας αγροτικής παραγωγής, δάνεια με άληκτες δόσεις, δάνεια όσων στις 31-12-2000 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και είχαν ήδη καταβάλει το διπλάσιο κλπ.)

Επειδή δεν είναι δυνατόν να επιχαίρουμε, ισχυριζόμενοι πως... εξαφανίστηκε το πρόβλημα των πανωτοκίων για τους αγρότες, όταν γνωρίζουμε πως και πάλι διαψεύστηκαν οι ελπίδες δεκάδων χιλιάδων αγροτών, που έμειναν «εκτός νυμφώνος» και εκτός προδιαγραφών της ρύθμισης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κενά στη ρύθμιση για τα πανωτόκια των αγροτών ;

    • Ισχύει η εκ νέου υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα ρυθμιστεί το θέμα και για όσους αγρότες δεν μπόρεσαν να καλυφθούν ή δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, όπως δήλωσε ο κ. Ρουσόπουλος;

    • Προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή νέα ρύθμιση που να καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις; Εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

      Αθήνα, 9 Μαϊου 2005 Ο

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς