Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποτίμηση ζημιών και αποζημιώσεις αμπελοκαλλιεργητών που επλήγησαν από παγετό στο Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10450
Ημερ. Κατάθεσης: 05-05-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση ζημιών και αποζημιώσεις αμπελοκαλλιεργητών που επλήγησαν από παγετό στο Ν. Μεσσηνίας.

Όπως επιτακτικά μου τέθηκε από παραγωγούς κατά τη διάρκεια περιοδείας μου, ο ισχυρός παγετός της 23-4-2005 προξένησε μεγάλες ζημιές μέχρι και ολοκληρωτική καταστροφή σε αμπελοκαλλιέργειες στα χωριά Καζάρμα, Χαραυγή, Πετρίτσι, Χατζή, Μεσοπόταμο, Σουληνάρι και Καλοχώρι, καθώς και σε άλλες περιοχές του Νομού Μεσσηνίας, όπως ο Βελόκαμπος.

Επειδή ο ΕΛΓΑ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις για την εξατομίκευση των ζημιών από τον παγετό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος σοβαρής υποεκτίμησής τους, εάν υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας,

Επειδή στο Ν. Μεσσηνίας η αμπελοκαλλιέργεια συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος, ενώ το μέγεθος της ζημιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εύλογα προβληματίζει τους αντίστοιχους παραγωγούς, που δεν έχουν περιθώρια παραπέρα απομείωσης του εισοδήματός τους,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο η εκτίμηση και η εξατομίκευση των ζημιών από τον ΕΛΓΑ στις αμπελοκαλλιέργειες που επλήγησαν από τον παγετό;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να λάβουν έγκαιρα και επαρκώς τις αποζημιώσεις τους οι πληγέντες παραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν για να αναπληρώσουν τις σοβαρές έως και καθολικές απώλειες του εισοδήματος, που είναι αναγκαίο για την επιβίωσή τους;

Αθήνα, 5 Μαΐου 2004

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς