Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2003/54/EK"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/5/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 10438
Ημερομηνία Κατάθεσης: 4.5.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: "Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2003/54/EK"

Ο Ν. 3175/2003, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 2773/1999, μεταξύ των άλλων προβλέπει και την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπει και τη διενέργεια διαγωνισμών από το διαχειριστή του Συστήματος για συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος μέχρι 1.300 MW για την εισαγωγή των ιδιωτών στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά τις οχλήσεις μας, μέσα στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για την εφαρμογή του τροποποιημένου κώδικα όπως δεν έχει φροντίσει και για τη διενέργεια των διαγωνισμών για τις συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος. Η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προαναγγέλλει συνεχώς χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3175/2003 τα οποία όμως δεν τηρεί.

 Έτσι, κατά τη συζήτηση της υπ. αριθμ. 19/19.4.2004 επίκαιρης ερώτησης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Σαλαγκούδης είχε δηλώσει, στις 24/4/2004, στη Βουλή: "Φροντίζουμε ότι τον Ιούνιο οι κώδικες διαχείρισης και συναλλαγών θα είναι δεδομένοι και εφόσον δώσουν τη δυνατότητα με τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας ισχύος θα προχωρήσουμε το φθινόπωρο σε διαγωνισμούς για ιδιωτικές επενδύσεις" και κατά τη συζήτηση της υπ. αριθμ. 23/22.10.2004 επερώτησής μας, στις 10/1/2005, ο υφυπουργός Ανάπτυξης δήλωνε για μια ακόμα φορά στη Βουλή: "Τώρα είμαστε στο πέμπτο σχέδιο, το οποίο είναι στο τέλος της επεξεργασίας μεταξύ ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ και φυσικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, έτσι ώστε το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οι κώδικες αυτοί να αποτελούν απόφαση και να αρχίζουν να εφαρμόζονται. Ευελπιστώ να σπρώξουμε το χρόνο και να γίνουν πιο νωρίς. "Μέχρι σήμερα ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν έχει εκδοθεί παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα είναι σύμφωνος με το Ν. 3175/2003.Εντωμεταξύ, στις 16 Μαρτίου η Κομισιόν, μετά την επίσημη προειδοποιητική επιστολή της τον Οκτώβριο 2004, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην κυβέρνηση για την αδυναμία της να ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2003/54/ΕΚ, που αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καθυστέρηση της κυβέρνησης να προωθήσει περαιτέρω την επιβεβλημένη απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκυμονεί κίνδυνο για την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκθέτοντας για ακόμα μια φορά το κύρος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η ανικανότητα της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τους επενδυτές που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής, να ξεκινήσουν τις προβλεπόμενες επενδύσεις στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού του συστήματος.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:·

  1.  Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3175/2003;·

  2. Πότε θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί για τη σύναψη συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος μέχρι 1.300 MW, σύμφωνα με το Ν. 3175/2003;·

  3. Με ποιους τρόπους θα διασφαλίσει η κυβέρνηση την έγκαιρη και πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2003/54/EK και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αυτή θέτει για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας;·

  4. Πότε θα εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2003/54/EK;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ