Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εργα του Προγράμματος «Ελλάδα 2004»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10317
Ημερ. Κατάθεσης:
25-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ : Οικονομίας και Οικονομικών
                                          Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Εργα του Προγράμματος «Ελλάδα 2004»

Ως μερικό αντιστάθμισμα στα μεγάλα έργα υποδομής που έγιναν στην Αθήνα και στις λοιπές Ολυμπιακές πόλεις, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε σχεδιαστεί το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», με σκοπό να ενισχύσει τις αθλητικές υποδομές στην Περιφέρεια, με έργα που θα σχεδίαζαν και θα πρότειναν οι δημοτικές αρχές σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία θα αφορούσαν ειδικά νέες ή βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.

Οι Δήμοι μπήκαν πράγματι σε αυτή τη διαδικασία προγραμματισμού και σχεδιασμού, κατέθεσαν τις προτάσεις τους με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, αξιολογήθηκαν από τις Τεχνικές Επιτροπές κάθε Νομού και κατόπιν από τις Τεχνικές Επιτροπές της Περιφέρειας, και το Μάρτιο του 2004 τα περισσότερα από αυτά τα έργα είχαν πάρει προέγκριση και εκκρεμούσε η οριστική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για την ένταξή τους στο «Ελλάδα 2004», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

Στο Νομό Μεσσηνίας είχαν υποβληθεί από 29 δήμους και κοινότητες, καθώς και από διαδημοτικές συνεργασίες, προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 17.287.000.000 δρχς, από την Τεχνική Επιτροπή Νομού προτάθηκαν έργα πρ/σμού 12.645.000.000 δρχς και από την Τεχνική Επιτροπή Νομού εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.145.000.000 δρχ.

Επειδή ως φαίνεται εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν τα χρήματα μόνο για όσα έργα είχαν πάρει ΣΑΕ από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2004, ενω όλα τα υπόλοιπα έχουν παραμείνει μετέρωρα,

Επειδή οποιαδήποτε σκέψη ματαίωσης του προγράμματος «Ελλάδα 2004», που προέβλεπε διάχυση και ανίσχυση των αθλητικών υποδομών στην Περιφέρεια, θα διευρύνει ακόμα περισσότερο το χάσμα Κέντρου – Περιφέρειας, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης για αθλητισμό ανοικτό και προσιτό σε όλους,

Επειδή σε πολλούς Δήμους της Μεσσηνίας, υπήρξε προέγκριση σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος «κόλλησε» στην τελική έγκριση και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Ποιά έργα προεγκρίθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή της Περιφέρειας, ποιά εντάχθηκαν οριστικά, και ποιά χρηματοδοτήθηκαν τελικώς από το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» κατά Δήμο στο Νομό Μεσσηνίας και με τι αναλογούντα, σε κάθε περίπτωση, ποσά χρηματοδότησης;

  • Για ποιούς λόγους δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα η διαδικασία έγκρισης και χρηματοδότησης των έργων των ΟΤΑ στο Νομό Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα 2004» ;

  • Υπάρχει περίπτωση ματαίωσης του εν λόγω προγράμματος; Εάν ναι, ποιοί λόγοι το επιβάλλουν και που θα διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι;

  • Τι γενικότερα μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω πρόγραμμα και να επιτευχθούν οι σκοποί του, με τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών των ΟΤΑ στο Ν. Μεσσηνίας και γενικότερα στην ελληνική περιφέρεια, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί ;

   Αθήνα, 25 Απριλίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς