Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διατήρηση λειτουργίας Αστυνομικού Σταθμού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αριθ. Πρωτ.: 5676
Ημερομηνία Κατάθεσης: 09.05.05

Αθήνα, 21 Απριλίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

Θέμα: Διατήρηση λειτουργίας Αστυνομικού Σταθμού.

Σας διαβιβάζω το 1013/11-04-2005 έγγραφο με το συνημμένο απόσπασμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χιλιοχωρίων Νομού Μεσσηνίας, σχετικά με τη διατήρηση και ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού Χανδρινού και παρακαλώ να εξετάσετε ευνοϊκά το αναφερόμενο σε αυτό αίτημα.

Εκτιμώ ότι η προγραμματισμένη κατάργηση Αστυνομικών Σταθμών μεταξύ των οποίων και το Αστυνομικό Τμήμα Χανδρινού θα δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή καθ’όσον ο Σταθμός αυτός είναι ο μοναδικός στο Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή, η οποία και πολυπληθής είναι (3000 κάτοικοι περίπου αυξανόμενοι κατά τους θερινούς μήνες και κατά την περίοδο της ελαιοκομιδής), αλλά και ιδιαίτερα προβληματική από πλευράς παρανόμων δραστηριοτήτων.

Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται και από τη μεγάλη απόσταση του κοντινότερου Αστυνομικού Τμήματος Πύλου που απέχει από το Δήμο Χιλιοχωρίων 20 χλμ. περίπου και δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες, σε αστυνομική προστασία, της περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη όχι η μόνο η διατήρηση αλλά και η ενίσχυση του ανωτέρω Αστυνομικού Σταθμού

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς