Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ- Πορεία Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 2005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Προς την Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αρ. πρωτ. Βουλής: 72/40
Ημερ. Κατάθεσης:
20-04-05

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: ΑΝΕΡΓΙΑ- Πορεία Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 2005

Η ανεργία παραμένει, από κοινού με την οικονομία, το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες αυτής της χώρας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση 14 μήνες τώρα παίζει με τα στοιχεία της ανεργίας, ανεβοκατεβάζει τους δείκτες κατά το δοκούν, πότε χρησιμοποιώντας στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας και πότε συγκρίνοντας αυθαίρετα θερινά και χειμερινά τρίμηνα της έρευνας του εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ. Η ανεργία όμως δεν είναι παιχνιδάκι. Και τα συστήματα μέτρησής της είναι εργαλεία για τη διαμόρφωση ορθότερων μέτρων πολιτικής και όχι για τη διαμόρφωση κυβερνητικής προπαγάνδας.

Δυστυχώς οι πολίτες δεν έχουν δει παρά μόνον γενικόλογα ευχολόγια και δηλώσεις εδώ και δεκατέσσερις μήνες.

Σε προηγούμενες επερωτήσεις μας είχαμε έγκαιρα και επανειλημμένα επικρίνει την παντελή απουσία κυβερνητικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Αναγκαζόμαστε σήμερα να επανέρθουμε διαπιστώνοντας τη συνέχιση της απραξίας.

Για την καταπολέμησή της ανεργίας απαιτούνται σύνθετες πολιτικές και κινητοποίηση ευρύτερων δυνάμεων. Αναπτυξιακή πολιτική και φορολογική πολιτική, μέτρα για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Μέτρα για την εξυγίανση της αγοράς εργασίας, και κίνητρα για την απασχόληση ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια άνεργων. Πολιτικές για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση που συνδέονται με τις ευκαιρίες απασχόλησης. Πολιτικές υποστήριξης και ένταξης στην εργασία των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας. Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κινητοποίηση των ευρύτερων δυνάμεων της κοινωνίας, δράση και εγρήγορση των ίδιων των ανέργων.

Από το 1997, οπότε δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, οι πολιτικές αυτές σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και αποτυπώνονται στα Εθνικά Σχέδια Απασχόλησης κάθε κράτους μέλους με στόχο το συντονισμό των πολιτικών για την απασχόληση σε όλη την Ε.Ε. και την αξιολόγηση της πορείας τόσο συνολικά όσο στις επί μέρους χώρες.

Τον περασμένο Οκτώβριο η κυβέρνηση κατέθεσε, δια του συντονίζοντος Υπουργείου Απασχόλησης το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του 2005. Ένα κείμενο χωρίς πνοή, χωρίς στρατηγική για την απασχόληση το οποίο επαναλάμβανε ασύνδετα, ορισμένα από μέτρα πολιτικής των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ (όπως ν.3227/04, ν3191/03,) και τα προγράμματα για τους Ανθρώπινους πόρους στο τρέχον ΚΠΣ (όπως το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα εργασιακής ένταξης των γυναικών που σχεδιάστηκε, εντάχθηκε και προκηρύχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση) .

Σήμερα είναι εντελώς επισφαλής η τύχη αυτού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση.

Επισημαίνουμε ενδεικτικά:

-Τις δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία και ιδιαίτερα τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μείωση των επενδύσεων, μείωση της κατανάλωσης και αύξηση της ανεργίας.

-Την ακινησία στα δημόσια έργα, τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων και την κρίση που έχει προκληθεί στον κατασκευαστικό τομέα ελλείψει μεταολυμπιακού σχεδιασμού.

-Τη μη σύνδεση των φορολογικών ελαφρύνσεων των επιχειρήσεων με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

-Την συνέχιση της δυσπραγίας στις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς ο αναπτυξιακός νόμος πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται, και οι χρηματοδοτήσεις του δεν συνδέονται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

-Την μη υλοποίηση των κινήτρων απασχόλησης για τις άνεργες μητέρες τους νέους και τους ηλικιωμένους ανέργους που παρέχει ο Ν.3227/2004, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες και δεσμεύσεις στη Βουλή της ηγεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης.

-Την απουσία κοινωνικού διαλόγου για την στρατηγική καταπολέμησης της ανεργίας.

-Τον περιορισμό του ΟΑΕΔ στις γνωστές και κατ έτος επαναλαμβανόμενες πολιτικές, ενώ η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του δεν προχωρούν ικανοποιητικά, και οι Υπηρεσίες του στον τομέα της Εκπαίδευσης - Κατάρτισης συνεχώς υποβαθμίζονται.

-Τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

-Την καθυστέρηση υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, που επισείει τον κίνδυνο του «παγώματος» των κοινοτικών πόρων για την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Το σύνολο των πολιτικών της κυβέρνησης είναι κατ αποτέλεσμα μη φιλικές προς την απασχόληση.

Το ΠΑΣΟΚ είχε έγκαιρα καταγγείλει την «κρυφή» ατζέντα της κυβέρνησης. Τα σκληρά φορολογικά μέτρα συνοδεύτηκαν από τις πρόσφατες, αιφνιδιαστικές εξαγγελίες της για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μέτρο που, εφόσον εφαρμοστεί, μόνον σε αύξηση της απασχόλησης δεν θα οδηγήσει.

Είναι βέβαιο ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές θα οδηγήσουν σε πενιχρά αποτελέσματα. Ο κίνδυνος το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση να τύχει δυσμενούς αξιολόγησης από την Ε.Ε. με συνακόλουθο εκτός των άλλων, τη μείωση της διαπραγματευτικής μας ικανότητας για τους πόρους του ΕΚΤ στο Δ΄ΚΠΣ είναι ήδη ορατός.

Η κυβέρνηση κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες οι οποίοι αντί μέτρων για την Απασχόληση βιώνουν την λιτότητα και την ακρίβεια.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ,

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

-Για την παντελή έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου για την απασχόληση, και για την πλημμελή εφαρμογή του τρέχοντος «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση».

-Για την απουσία νέων μέτρων, πρωτοβουλιών και πόρων για τις ειδικές κατηγορίες των ανέργων (νέοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι άνεργοι).

-Για την καθυστέρηση υλοποίησης των θεσμοθετημένων κινήτρων για την απασχόληση των ανέργων νέων, μητέρων και ηλικιωμένων του ν.3227/2004.

-Για την ποιοτική ανεπάρκεια και την υποβάθμιση του ρόλου του ΟΑΕΔ σε ότι αφορά την υποστήριξη των ανέργων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα

-Για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων του ΚΠΣ και ιδιαίτερα του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΕΕΚΑ).

-Για την απουσία κοινωνικού διαλόγου για τη στρατηγική καταπολέμησης της ανεργίας.

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

1.- Βαγγέλης Βενιζέλος

2.- Εύη Χριστοφιλοπούλου

3.- Τόνια Αντωνίου

4.- Έκτορας Νασιώκας

5.- Λεωνίδας Γρηγοράκος

6.-Ελπίδα Τσουρή

7.- Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

8.- Γιάννης Κουτσούκος

9.- Σούλα Μερεντίτη

10.- Μανώλης Σκουλάκης

11.- Γιάννης Μανιάτης

12.- Βαγγέλης Παπαχρήστου

13.- Δημήτρης Κουσελάς

14.- Βασίλης Κεγκέρογλου

15.- Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

16.- Ροδούλα Ζήση

17.- Χρήστος Πρωτόπαπας

18.- Τάσος Χωρέμης

19.- Στέφανος Τζουμάκας

20.- Αρης Μουσιώνης

21.- Δημήτρης Λιντζέρης

22.- Γρηγόρης Νιώτης

23.- Δημήτρης Ρέππας