Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συμβασιούχες καθαρίστριες στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 9972
Ημερ. Κατάθεσης: 18-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

                  Προς τους Υπουργούς: -Oικονομίας και Οικονομικών
                                       -Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας

Θέμα: Συμβασιούχες καθαρίστριες στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην ΑΤΕ Α.Ε, απασχολούντο κατά το παρελθόν 765 καθαρίστριες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Από αυτές, σύμφωνα με το Π.Δ. 180/2004, τις εισηγήσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας και τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ, 187 κρίθηκαν ως μη εμπίπτουσες στις διατάξεις του Π.Δ. και απολύονται και για 578 οι συμβάσεις τους μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, αλλά με καθεστώς μερικής απασχόλησης 3,5 ή ακόμα και 2 ωρών!

Επειδή μεγάλος αριθμός από τις συμβασιούχες καθαρίστριες, μετά το ήδη προβληματικό καθεστώς της εκ περιτροπής ανά μήνα απασχόλησής τους, απολύονται και οδηγούνται στην ανεργία, όχι μόνο εξαιτίας των διατάξεων του Π.Δ. 180/2004 αλλά και των αυθαίρετων και επιλεκτικών αποφάσεων της Διοίκησης της ΑΤΕ,

Επειδή ο συνολικός αριθμός των μονίμων καθαριστριών της Τράπεζας και όλων των μέχρι σήμερα συμβασιούχων δεν ξεπερνά τον συνολικά απαιτούμενο αριθμό προσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της ΑΤΕ πανελλαδικά, επομένως υπήρχαν περιθώρια μονιμοποίησης με πλήρη απασχόληση όλων των συμβασιούχων, ιδίως όσων πληρούσαν τα κριτήρια του Π.Δ. 180/2004,

Επειδή το προσωπικό καθαριότητας είναι ένας κατ’ εξοχήν χαμηλόμισθος κλάδος, ακόμα και με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, επομένως δεν είναι δυνατόν να καταδικάζεται σε πενιχρές αμοιβές για απασχόληση 3,5-2 ωρών την ημέρα,

Επειδή, αντίθετα, η Τράπεζα συνεχίζει να καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της στον τομέα αυτό, όχι μόνο με ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, αλλά και με νέες και αδιαφανείς προσλήψεις συμβασιούχων καθαριστριών, την ίδια στιγμή που απολύονται συνάδελφοί τους,

Επειδή, τέλος, η ΑΤΕ είναι κρατική Τράπεζα, επομένως οι αποφάσεις της Διοίκησής της θα έπρεπε να λαμβάνονται με τη δέουσα κοινωνική ευαισθησία και διαφάνεια, ειδικά σε θέματα απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

    • Επικροτούν τις αποφάσεις της Διοίκησης της ΑΤΕ για τη «μερική» μετατροπή των συμβάσεων καθαριστριών από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και την απόλυση μεγάλου αριθμού των υπολοίπων συναδέλφων τους, ενώ εξακολουθεί να γίνεται χρήση εξωτερικών συνεργείων καθαριότητας και προσλήψεις νέων συμβασιούχων στον ίδιο τομέα;

    • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για τις 187 καθαρίστριες που αυθαίρετα απολύθηκαν;

    • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να μονιμοποιηθούν με κανονική και πλήρη απασχόληση, όπως άλλωστε είναι και ο σκοπός του Π.Δ. 180/2004 στο οποίο εμπίπτουν, και οι υπόλοιπες 578 καθαρίστριες, αφού οι ήδη υπάρχουσες πάγιες ανάγκες της ΑΤΕ σε προσωπικό καθαριότητας το επιτρέπουν;

Αθήνα, 18 Απριλίου 2005

Οι βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Ιωάννης Μαγκριώτης

Αθανασία Μερεντίτη

Χρήστος Πρωτόπαπας