Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ 15 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα χρηματικά ποσά που έχουν αποδοθεί προσ την φιλανθρωπική οργάνωση "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Προς την Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9875/836
Ημερ. Κατάθεσης: 14-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

 προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Είναι γνωστό ότι κατά τους τελευταίους 8 μήνες έχουν εκδοθεί διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση τις οποίες χορηγούνται διαφορετικά, αλλά σημαντικά χρηματικά ποσά προς τη φιλανθρωπική οργάνωση «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», προκειμένου να αγορασθούν διάφορα τρόφιμα (όπως κρεμμύδια, φασόλια, πατάτες, κ.λπ.) και να αποσταλούν σε τρίτες χώρες, ως επισιτιστική βοήθεια. Επίσης χρηματικά ποσά διατέθηκαν για εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες (όπως κατασκευή ή επισκευή σχολείων, κ.λπ) πάντοτε μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».» Τα παραπάνω ανέφεραν σε ερώτηση τους 15 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Κύριε Υπουργέ,Είναι γνωστό ότι κατά τους τελευταίους 8 μήνες έχουν εκδοθεί διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση τις οποίες χορηγούνται διαφορετικά, αλλά σημαντικά χρηματικά ποσά προς τη φιλανθρωπική οργάνωση «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», προκειμένου να αγορασθούν διάφορα τρόφιμα (όπως κρεμμύδια, φασόλια, πατάτες, κ.λπ.) και να αποσταλούν σε τρίτες χώρες, ως επισιτιστική βοήθεια. Επίσης χρηματικά ποσά διατέθηκαν για εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες (όπως κατασκευή ή επισκευή σχολείων, κ.λπ) πάντοτε μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν στα όρια της νομιμότητας ή και δίχως νομοθετικό πλαίσιο και γι΄αυτό οι περισσότερες των αποφάσεων έχουν εκδοθεί απευθείας από τα γραφεία Υπουργών, λόγω της άρνησης των αρμοδίων Υπηρεσιών για σύνταξη και συνυπογραφή τέτοιων αποφάσεων.Είναι γνωστό επίσης ότι οι Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων, καθώς και οι Προϊστάμενοι αυτών των Υπηρεσιών, είχαν αρχικώς αντιρρήσεις για την υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων. Εντούτοις η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μετά από την προσωπική παρέμβαση, αλλά και επίμονη παρουσία και πίεση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της συμβούλου αρμοδίας για θέματα επισιτιστικής βοήθειας κας. Σοφίας Δήμα.Οι βοήθειες αυτές εδόθησαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κατεύθυνση προς διάφορες τρίτες χώρες, από πιστώσεις του Υπουργείου. Έγιναν δε με συνοπτικές διαδικασίες δίχως διαγωνισμούς και δίχως να υπάρχει αντίστοιχη απόδοση λογαριασμών. Επίσης δεν έγιναν δημοπρασίες για την εκτέλεση των έργων και την ανάδειξη των σχετικών αναδόχων.Τέλος σημειώνουμε ότι ακόμα και αν υπήρχε η αναγκαιότητα της παροχής της εν λόγω βοήθειας, αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί εν μέρει ή στο σύνολό της μέσω κοινοτικών κανονισμών, ούτως ώστε να αποφευχθεί η κάλυψη του συνόλου των δαπανών από τον εθνικό προϋπολογισμό, με μόνη ζημία ότι δεν θα ήταν δυνατή η επιλογή συγκεκριμένων προμηθευτών, καθώς επίσης και συγκεκριμένων φορέων υλοποίησης, όπως είναι εκείνος που κατά κόρον ή σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιήθηκε ή συνεχίζει να χρησιμοποιείται, δηλαδή η φιλανθρωπική οργάνωση «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε κ. Υπουργέ:

1. Υπήρχε προηγούμενη σχέση και ποια, της συμβούλου κας. Σοφίας Δήμα με την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», αλλά και με άλλες μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

2. Ποιο είναι το σύνολο των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Παρακαλούμε να μας χορηγηθεί αναλυτική κατάσταση των εν λόγω αποφάσεων, καθώς και ακριβή αντίγραφα αυτών.

3. Σε ποιες τρίτες χώρες στάλθηκε βοήθεια (είδος, ποσότητα ή χρηματικό πόσο) και ποίοι ήταν οι συγκεκριμένοι φορείς παραλαβής της βοήθειας;

4. Ποιες αποφάσεις έχουν υπογραφεί με τη συγκατάθεση των υπηρεσιακών παραγόντων και ποιες απευθείας από τα γραφεία των Υπουργών, τη σύνταξη των οποίων ανέλαβε η προαναφερθείσα σύμβουλος κα. Σ.Δήμα;

5. Υπήρξαν δημοπρασίες για την ανάδειξη των προμηθευτών;

6. Υπήρξαν διαδικασίες για αναζήτηση άλλων φορέων υλοποίησης;

7. Ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία αναζήτησης και εμπλοκής φορέων, οι οποίοι θα αποδέχονταν τη βοήθεια στην αλλοδαπή και με ποια αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια έγινε η επιλογή τους, καθώς και ο τρόπος καθορισμού των αναγκών σε είδος και αντίστοιχες ποσότητες ή σε χρηματικά ποσά;

8. Σε ποιες από τις παραπάνω αποφάσεις η μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που εποπτεύεται από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, απέδωσε τεκμηριωμένο λογαριασμό, τόσον ως προς τη διαχείριση των χρημάτων στη χώρα μας, όσο και των τροφίμων και των χρημάτων προς τις τρίτες χώρες.

9. Γιατί δε χρησιμοποιήθηκαν οι κοινοτικοί κανονισμοί για δωρεά τροφίμων σε τρίτες χώρες, ούτως ώστε να γίνει με κοινοτική δαπάνη και μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός;

10. Ποιοι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είχαν την ευθύνη, τον έλεγχο και την εποπτεία της ορθής υλοποίησης της βοήθειας προς τις τρίτες χώρες;

11. Να κατατεθούν όλα τα παραστατικά πληρωμών για τη βοήθεια προς τις τρίτες χώρες και ποιο το τελικό ύψος του ποσού που διετέθη

12. Από ποιους νομούς της χώρας, ποια προϊόντα και σε ποιο ύψος ποσοτήτων διοχετεύτηκαν σε τρίτες χώρες και ποιες είναι αυτές;

13. Γιατί αποκλείσθηκαν νομοί, οι οποίοι είχαν αδιάθετα προϊόντα με αποτέλεσμα να υπάρχει πολιτική συμπεριφορά δύο ταχυτήτων.Κύριε Υπουργέ,Αποδεικνύετε, για μια ακόμη φορά, την διαπλεκόμενη υποχρέωσή σας απέναντι στην Αρχιεπισκοπή με την εξόφληση του γραμματίου της διακίνησης των λιβελογραφημάτων εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κατά την προεκλογική περίοδο.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βαγγέλης Αργύρης

Θανάσης Παπαγεωργίου

Χρήστος Πρωτόπαπας

Φώτης Χατζημιχάλης

Μιχάλης Καρχιμάκης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Θάνος Μωραΐτης

Χρήστος Χάιδος

Θόδωρος Κολιοπάνος

Άρης Μουσιώνης

Χρύσα Μανωλιά

Δημήτρης Κουσελάς

Ιωάννης Δριβελέγκας

Απόστολος Κατσιφάρας