Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια-Τσακώνα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9671
Ημερ. Κατάθεσης: 08-04-05

Αθήνα, 8 Απριλίου 2005

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Αποκατάσταση Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια-Τσακώνα.

Το τμήμα Παραδείσια-Τσακώνα της Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας είχε προγραμματιστεί να κατασκευαστεί με εθνικούς πόρους και είχαν δεσμευτεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να διατεθούν, για το σκοπό αυτό, καθώς και για την αποκατάσταση της ζημιάς της Στέρνας (123ο χλμ Ε.Ο.), 100.000.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί, με ευθύνη σας, η σχετική μελέτη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, ενώ τον Ιούνιο αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του έργου.

Στο μεταξύ, υπάρχει ευρύς προβληματισμός μεταξύ των φορέων της Μεσσηνίας για τη δυνατότητα προσωρινής παράδοσης στην κυκλοφορία του εν λόγω τμήματος του δρόμου κατά τη θερινή περίοδο, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των τουριστών και των κατοίκων του νομού Μεσσηνίας, με προϋπόθεση τη διασφάλιση της ομαλής και ακίνδυνης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο κομμάτι αυτό.

Ειδικοί όμως επιστήμονες εκφράζουν αντικρουόμενες απόψεις ως προς τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης του δρόμου, κατά την προσωρινή διάθεσή του στην κυκλοφορία.

Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα προσωρινής παράδοσης του ως άνω τμήματος στην κυκλοφορία, το έργο της οριστικής αποκατάστασης του κομματιού αυτού είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη του Νομού Μεσσηνίας και πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο, όπως άλλωστε δεσμεύτηκε και προσωπικά ο Πρωθυπουργός στην προεκλογική ομιλία του στην Καλαμάτα, για το σύνολο της Ε.Ο. Τρίπολης- Καλαμάτας.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το έργο της οριστικής αποκατάστασης του δρόμου στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα;

    • Τι κονδύλια έχουν δεσμευτεί για το έργο αυτό;

    • Πιστοποιεί τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης του δρόμου εάν αυτός αποδοθεί προσωρινά στην κυκλοφορία για τη θερινή περίοδο, χωρίς να προκύπτουν κίνδυνοι για τα οχήματα και για τη σωματική ακεραιότητα των διερχομένων;

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς