Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ.:
9570
Ημερομηνία Κατάθεσης: 06.04.05

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Μπασιάκο.

ΘΕΜΑ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Γ’ Κ.Π.Σ., περιλαμβάνονται σημαντικά μέτρα για τον κλάδο της κτηνοτροφίας της χώρας, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης (μέτρο 1.1.), οι Επενδύσεις στην Μεταποίηση (μέτρο 2.1), οι ενισχύσεις για τους Νέους Αγρότες (μέτρο 3.1) και οι Ενισχύσεις για τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (μέτρο 5.1).

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου για τα Σχέδια Βελτίωσης, ανέρχεται σε 881 εκατ. € και οι πληρωμές, που είχαν γίνει μέχρι πρόσφατα, ανέρχονταν σε 193,5 εκατ. €. Το σύνολο σχεδόν των μέχρι σήμερα πληρωμών (186 εκατ. €, δηλαδή, ποσοστό 96%) αφορά σε έργα από υποχρεώσεις του Β’ Κ.Π.Σ.

 

 

Η 3η Πρόκληση του μέτρου πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 και υποβλήθηκαν για έγκριση 1.700 σχέδια βελτίωσης. Η δημόσια δαπάνη της προκήρυξης αυτής, ανέρχεται σε 129,5 εκατ. €. και μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι έχουν υπογραφεί συμβάσεις για το 50% περίπου των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης, χωρίς φυσικά να έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές. Ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων είναι ακόμα υπό έλεγχο.

 

 

Τα αίτια στα οποία οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές, συνδέονται άμεσα, με την απαράδεκτη κυβερνητική αδράνεια, που εμφανίζεται στο χώρο. Ήδη, από τον Μάρτιο του 2004, έχετε στο γραφείο σας δεκάδες προεγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στην κτηνοτροφία, χωρίς να έχετε προωθήσει κανένα. Το χειρότερο όλων όμως, είναι ότι εδώ και ένα χρόνο δεν έχετε προχωρήσει σε καμία νέα προκήρυξη, με αποτέλεσμα την απόλυτη επενδυτική ακινησία στον κρίσιμο αυτό τομέα της οικονομίας.

 

 

Από το σύνολο των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης για την κτηνοτροφία προκύπτει, δυστυχώς, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στην τελευταία (!) θέση στη σειρά κατάταξης από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 

 

Από το σύνολο των 548 εγκεκριμένων σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 69.511.000 €, μόνο 5 (!), προϋπολογισμού μόλις 672.531 €, έχουν εγκριθεί για τους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αντίθετα, υπάρχει μεγάλο μέρος προτάσεων που έχουν υποβληθεί από το Σεπτέμβριο του 2003, οι οποίες ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση του Υπουργείου. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι ο προϋπολογισμός του συνόλου των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για τους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται στα 80.287.000 Ευρώ.

 

 

Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες για τη μέχρι τώρα υστέρηση στην προώθηση των μέτρων της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα των δράσεών της στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δυστυχώς, οι επιπτώσεις αυτής της ολιγωρίας, έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτές στο σύνολο των κτηνοτρόφων των πέντε νομών.

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης των κονδυλίων που αφορούν τις κτηνοτροφικές επενδύσεις των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

 

 

2. Ποιος είναι ο αριθμός των προτάσεων που έχουν κατατεθεί ανά νομό, το αντικείμενό τους, ο προϋπολογισμός τους και ο εκτιμώμενος χρόνος έγκρισής τους από το Υπουργείο.

 

 

3. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις κτηνοτρόφων που μετά την προέγκριση προχώρησαν σε επενδύσεις μέσω δανεισμού από Τράπεζες και λόγω των καθυστερήσεών σας, αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια, καθώς και πώς θα καλυφθεί η διαφορά κόστους που προκύπτει από τις αυξήσεις των υλικών κατασκευής και του αναγκαίου εξοπλισμού, λόγω των καθυστερήσεων στις αντίστοιχες εγκρίσεις.

 

 

4. Γιατί δεν έγινε καμία προκήρυξη του προγράμματος μέσα στο 2004 και γιατί καθυστερεί η προκήρυξη για το έτος 2005.

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2005

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ