Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Βελτίωση οδικού άξονα Καλαμακίου – Κόκκινου, στο Δήμο Πεταλιδίου Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9489
Ημερ. Κατάθεσης: 05-04-05

Αθήνα, 5 Απριλίου 2005

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
 και Αποκέντρωσης

Θέμα: Βελτίωση οδικού άξονα Καλαμακίου – Κόκκινου, στο Δήμο Πεταλιδίου Νομού Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την από 23-3-2005 επιστολή των Προέδρων Συλλόγων της περιοχής Λυκοδήμου του Δήμου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας, αλλά και με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου (επισυνάπτονται), εκκρεμεί το έργο βελτίωσης του οδικού άξονα Καλαμακίου – Κόκκινου, ο οποίος είναι σήμερα σε κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή Πεταλιδίου, είχε συνταχθεί από το 2003 πλήρης μελέτη για το έργο αυτό, με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου, και είχε εξασφαλιστεί η προένταξή του στο ΠΕΠ Πελοποννήσου. Κατόπιν αυτού, με την προκήρυξη του αντίστοιχου μέτρου, η Δημοτική Αρχή υπέβαλε την πρότασή της στις 17-4-2004, αλλά δεν έλαβε, μέχρι σήμερα, απάντηση, ενώ θεωρεί αμφίβολη την επαναπροκήρυξη του μέτρου, λόγω κάλυψης του προϋπολογισμού του.

Επειδή ο εν λόγω οδικός άξονας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και είναι εύλογες οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής,

Επειδή πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερες φυσικές καλλονές, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το βουνό και τη θάλασσα, η δε βελτίωση των υποδομών και κυρίως του οδικού δικτύου που συνδέει τα χωριά της περιοχής μπορεί να φέρει επενδύσεις στον τουρισμό και ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, αναβαθμίζοντας την επικοινωνία και το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιο λόγο καθυστέρησε η αξιολόγηση του έργου βελτίωσης του οδικού άξονα Καλαμακίου-Κόκκινου στο Δήμο Πεταλιδίου Νομού Μεσσηνίας, για τη χρηματοδότησή του από το ΠΕΠ Πελοποννήσου;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς πόρους ή από πόρους της Ε.Ε ;

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς