Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης Κάστρου Κορώνης Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9256
Ημερ. Κατάθεσης:
30-03-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης Κάστρου Κορώνης Νομού Μεσσηνίας.

Το Κάστρο της Κορώνης είναι σημαντικό ιστορικό μνημείο, που κοσμεί την εθνική και πολιτιστική μας κληρονομιά και αποτελεί σημείο προσέλκυσης επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

‘Ηδη από το 1998, με υπουργική απόφαση, ορίστηκε Επιτροπή ειδικών για την ανάδειξη και την αναστήλωση των κάστρων της Πυλίας, μεταξύ των οποίων και του κάστρου της Κορώνης. Η εν λόγω Επιτροπή προέβη, προ διετίας, στη σύσταση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση μελέτης άμεσων μέτρων, για την αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις και την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών στερέωσης του Κάστρου της Κορώνης.

Λόγω του κινδύνου παραπέρα διάβρωσης ή και κατάρρευσης τμημάτων του Κάστρου, συντάχθηκε μελέτη και κατατέθηκε τεχνικό δελτίο για ένταξη του έργου στερέωσης επικίνδυνων τμημάτων και αποκατάστασης της πύλης Β’ του Κάστρου στο Γ’ ΚΠΣ, με δέσμευση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι θα προωθήσει την ένταξή του.

‘Οπως προκύπτει και από την 1014/8-3-2005 επιστολή του Δημάρχου Κορώνης προς τον Υπουργό Πολιτισμού (επισυνάπτεται), το εν λόγω έργο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας, παρ’ είχε προταθεί για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου του Γ’ ΚΠΣ με το ποσό των 600.000 ευρώ, τελικά δεν εντάχθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά και διαμαρτυρίες από τους δημότες της περιοχής και τους πολίτες της Μεσσηνίας γενικότερα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιους λόγους και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, η αποκατάσταση του Κάστρου της Κορώνης δεν εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου του Γ’ ΚΠΣ;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση εξεύρεση χρηματοδότησης, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, της αναγκαίας αποκατάστασης του Κάστρου της Κορώνης και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2005

                                                                  Ο βουλευτής

                             Δημήτρης Κουσελάς