Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναδιοργάνωση της ΕΡΓΟΣΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση


Αρ. πρωτ. Βουλής: 9221/746
Ημερ. Κατάθεσης:
30-03-05

30 Μαρτίου 2005

                                             Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  Κ Α Ι  Α Ι Τ Η Σ Η  Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Μιχ. Λιάπη

ΘΕΜΑ: Αναδιοργάνωση της ΕΡΓΟΣΕ

Κύριε Υπουργέ,

Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ είναι η θυγατρική εταιρία του ΟΣΕ που διαχειρίζεται τις πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να παραδώσει στον ΟΣΕ έγκαιρα τα έργα του Επενδυτικού του Προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αρχίσει αναδιοργάνωση στην ΕΡΓΟΣΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί από τότε με Οργανωτική Δομή εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Με βάση ποιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιχειρείται η αναδιοργάνωση;

  • Η μελέτη αναθεώρησης του υπάρχοντος Οργανογράμματος έχει γίνει και, εάν ναι, από ποιον (εσωτερικά από τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ή από Εξωτερικό Σύμβουλο;)

  • Έχουν γίνει συνεννοήσεις με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  • Έχει εγκριθεί από τη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ και τον ΟΣΕ το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το νέο Οργανόγραμμα;

  • Πόσοι νέοι Γενικοί Διευθυντές προβλέπονται στη νέα Οργανωτική Δομή και ποια είναι η αρμοδιότητα κάθε ενός;

  • Με ποια διαδικασία θα προσληφθούν οι Γενικοί Διευθυντές, ποια τα ελάχιστα προσόντα τους και ποιος ο αξιολογητής των αιτήσεων που θα υποβληθούν;

  • Εάν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ υποψηφίων Γενικών Διευθυντών και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών του Ομίλου ΟΣΕ.

Παρακαλούμε να προσκομισθούν αντίγραφα των εγγράφων και μελετών, των σχετικών με τις παραπάνω ερωτήσεις

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ