Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 9219
Ημερ. Κατάθεσης:
30-03-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.»

Σε γνωστοποίηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., προς τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., για την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την συγκρότηση του σε σώμα, αναφέρεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ι. Παλαιοκρασσάς ως εκτελεστικό μέλος.

Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκτός της αρμοδιότητας του να προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκτά και εκτελεστικές αρμοδιότητες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Είναι γνωστό ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Ι. Παλαιοκρασσά στην άσκηση της διοίκησης, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν οδηγήσει σε παράλυση την λειτουργία της επιχείρησης, με τελική κατάληξη τον εξαναγκασμό σε παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σ. Νέζη.

Ο αντικαταστάτης του κ. Δ. Μανιατάκης, στην ακρόασή του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, αναφέρθηκε στους διακριτούς ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου λέγοντας ότι: «ο πρόεδρος εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων σύμβουλος ασκεί την Διοίκηση».

Με δεδομένη την άποψη αυτή του νέου διευθύνοντος συμβούλου γεννιούνται μεγάλα ερωτηματικά για την δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης του προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος συμβούλου και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

    • Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. ως εκτελεστικού μέλους;

    • Τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας της επιχείρησης εξ’ αιτίας αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 Μαρτίου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΩΤΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ