Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Προτάσεις ΡΑΕ για Διοικητικό Διαχωρισμό της Διεύθυνσης Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 9087
Ημερ. Κατάθεσης:
24-03-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις ΡΑΕ για Διοικητικό Διαχωρισμό της Διεύθυνσης Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) κ. Καραμανής, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στις 16/3/2005, για την παρουσίαση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεταξύ των άλλων, ανακοίνωσε ότι η ΡΑΕ θα προτείνει να περιληφθεί στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την εναρμόνιση της αγοράς ηλεκτρισμού με την κοινοτική νομοθεσία, ο διοικητικός διαχωρισμός της Διεύθυνσης Μεταφοράς και η μετατροπή της σε πρώτη φάση σε θυγατρική εταιρεία, με την ενσωμάτωση σε αυτή και του ΔΕΣΜΗΕ. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα προτείνει τον διοικητικό διαχωρισμό του τομέα των δικτύων διανομής και την μετατροπή του επίσης σε θυγατρική εταιρεία.

Με τις προτάσεις αυτές, είναι σαφές ότι η Δ.Ε.Η. Α.Ε., μετατρέπεται από μια ενιαία καθετοποιημένη επιχείρηση, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο με αυτήν την οργανωτική δομή και διάρθρωση, σε εταιρεία Holding με την μετατροπή όσων δραστηριοτήτων της απομείνουν, κυρίως δε των βασικών, σε θυγατρικές επιχειρήσεις.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εκχώρηση τμημάτων της επιχείρησης σε ιδιώτες, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον διαχωρισμό του τομέα των Δικτύων Διανομής από τον εμπορικό τομέα της Διεύθυνσης Διανομής.

Οι προτάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο της ΔΕΗ σύμφωνα με τις οποίες η κατασκευή των νέων μονάδων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνολικής ισχύος 1600 MW, σε αντικατάσταση ισόποσης ισχύος παλαιών και ρυπογόνων μονάδων της με βάση το Ν. 3175/2003, να γίνει από εταιρικά σχήματα στα οποία θα μετέχει μειοψηφικά η Δ.Ε.Η. Α.Ε., οδηγούν στη συρρίκνωση της επιχείρησης με ότι αυτό συνεπάγεται για την θέση της στην αγορά και την αξία της μετοχής της.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Αν συμφωνεί και προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση της ΡΑΕ, για διοικητικό διαχωρισμό της διεύθυνσης μεταφοράς, με ενσωμάτωση σε αυτή του ΔΕΣΜΗΕ και την μετατροπή της σε θυγατρική εταιρεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε.;

Αν συμφωνεί και προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση της ΡΑΕ, για διοικητικό διαχωρισμό του τομέα δικτύων διανομής και σ’ αυτήν την περίπτωση, τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση με τον εμπορικό τομέα της διεύθυνσης διανομής;

Τι μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία της αξίας της μετοχής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., από την μετατροπή της οργανωτικής δομής της επιχείρησης και την επιχειρούμενη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της και της εγκατεστημένης ισχύος της;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 Μαρτίου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΩΤΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ