Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ

Η ανεργία είναι ένα από τα κορυφαία προβλήματα που βιώνει σήμερα η Ελληνική Κοινωνία και για το οποίο δε φαίνεται να υπάρχει στρατηγική για την αντιμετώπισή του από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει σε διψήφια νούμερα και παρουσιάζει, το τελευταίο διάστημα, δραματική αύξηση. Στη Μεσσηνία ξεπερνά το 20%.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας στις σημερινές συνθήκες προϋποθέτει, πέραν των άλλων, την ύπαρξη επαρκούς, μορφωμένου και κατάλληλα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή η ανάγκη για συστηματική επένδυση σε εκπαίδευση και κατάρτιση, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για τη χώρα μας, που μαστίζεται από υψηλή διαρθρωτική ανεργία.

Το ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε με το Ν. 3191/03 το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΣΕΕΚΑ) με την απασχόληση.

Το σύστημα αυτό στοχεύει:

  • στη καταγραφή των αναγκών στην αγορά εργασίας

  • στη διαμόρφωση ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που θα συνδέονται με τα προγράμματα επαγγελματικών σπουδών

  • στην πιστοποίηση των γνώσεων και των προσόντων του κάθε πολίτη άσχετα με τον τρόπο που τα απέκτησε.

Βασική του επιδίωξη είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση κατάλληλου εργατικού δυναμικού, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Έτσι θα αυξηθεί η απασχόληση και θα βρουν δουλειά χιλιάδες νέοι, που σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση και αντιμετωπίζουν τεράστια αδιέξοδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεργία πλήττει , κύρια τους νέους και ιδιαίτερα από 18 έως 29 ετών.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ποιά είναι η πολιτική της στο μείζον αυτό ζήτημα.

Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή ως το τέλος του 2004.

Έχει περάσει ένας χρόνος από τις εκλογές και δεν έχουν ακόμα συσταθεί τα όργανα λειτουργίας αυτού του συστήματος.

Εάν ενεργοποιηθεί το άρθρο 34 του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, υπάρχει κίνδυνος να περικοπεί η χρηματοδότηση του, ειδικά για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Απασχόλησης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα έχουμε απώλειες και στο Δ΄ Κ.Π.Σ., αφού θα έχουμε αξιολογηθεί αρνητικά στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.

Γιατί κύριοι Υπουργοί, τόση καθυστέρηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα;

  • Είναι ένδειξη ανεπάρκειας και αδιαφορίας;

  • Είναι πρόβλημα συνεννόησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας;

Γιατί το Υπουργείο Παιδείας φέρνει σχέδιο νόμου για τη δια βίου μάθηση, αγνοώντας πλήρως τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την απασχόληση; Όταν δε αναγκάστηκε να το βάλει στο προοίμιο του νομοσχεδίου το έκανε χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν το περιεχόμενο του.

Τι από όλα τα παραπάνω συμβαίνει;

‘Η μήπως έχετε άλλα, πιο φλέγοντα, ζητήματα να ασχοληθείτε και δεν σας μένει χρόνος;

Φαίνεται ότι είναι έξω από την πολιτική και τη φιλοσοφία σας τέτοιου είδους μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Έχετε συνειδητά επιλέξει να έχουμε όχι καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό αλλά φτηνούς εργάτες που θα δουλεύουν χωρίς δικαιώματα, χωρίς προστασία, με το χειρότερο εργασιακό καθεστώς.

Γι’ αυτό δεν βλέπουμε και καμιά δραστηριοποίηση, καμιά προετοιμασία για τον άξονα των ανθρώπινων πόρων εν όψει του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Δεν θέλουμε σήμερα να ακούσουμε και πάλι τις απαντήσεις που μας δώσατε στην Ερώτησή μας το Νοέμβρη του 2004.

Είναι προφάσεις εν αμαρτίαις ή «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει»...

Θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Έρχεται στις 17 του Μάρτη στην Αθήνα η κα. Keden Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα της πείτε; Γνωρίζετε ότι μπορεί να χάσουμε 40 δις Ευρώ;

  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 6 συστημάτων του ΕΣΣΕΕΚΑ;Ππότε σκοπεύετε να εκδώσετε τις αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή και την υποστήριξή του;

  • Τι είναι, τελικά, τι σύνθεση θα έχει και τι ρόλο θα παίξει το «Ανώτατο Συμβούλιο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων», που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός; Παίζει κάποιο ρόλο και για το ΕΣΣΕΕΚΑ και ποιον ακριβώς; Θα υποκαταστήσει, μήπως, κάποιο από τα όργανά του;

  • Κατά πόσον στάλθηκε εγκύκλιος στις Περιφέρειες, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος και στο σκέλος της συγκρότησης Νομαρχιακών Επιτροπών Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Απασχόληση (ΝΕΣΕΚΑ) από κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως προβλέπει ο ν.3191/2003, στο άρθρο 16; Τόσο…πολύ νοιάζεται η Κυβέρνηση για την αποτελεσματική διασύνδεση προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην Περιφέρεια;

  • Τέλος, τι απέγιναν εκείνα τα Παρατηρητήρια Απασχόλησης κατά νομό, που η Κυβέρνηση εξήγγειλε στο Πρόγραμμά της;

Η ανεργία δεν πρέπει να συνεχίσει να διογκώνεται , αποτελώντας εφιάλτη για κάθε νέο μας, για κάθε οικογένεια αυτού του τόπου.

Στον τομέα αυτό δεν συγχωρείται καμιά καθυστέρηση, καμιά ολιγωρία, καμιά παράλειψη, πόσο μάλλον στο κρίσιμο θέμα της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό μας, για αποτελεσματική σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, που υπηρετεί το ΕΣΣΕΕΚΑ.

Είναι χρέος σας, είναι χρέος όλων μας, να βάλουμε φραγμό σ’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.

Είστε Κυβέρνηση – αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες σας.

Αξιοποιείστε επιτέλους τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ .

Σας ευχαριστώ.