Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μετατροπή συμβάσεων καθαριστριών στα σχολεία Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 8625
Ημερ. Κατάθεσης: 09-03-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μετατροπή συμβάσεων καθαριστριών στα σχολεία Ν. Μεσσηνίας.

Για την καθαριότητα των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας απασχολούνται, με ανανεούμενες συμβάσεις έργου και για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς( Σεπτέμβριο-Ιούνιο), περίπου 150 καθαρίστριες, οι περισσότερες από τις οποίες εργάζονται στις θέσεις αυτές για πάνω από μια δεκαετία.

Επειδή οι εν λόγω εργαζόμενες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων, αφού και για λόγους υγιεινής και για λόγους ομαλής χρήσης των σχολικών κτηρίων είναι αδύνατον να μην υπάρχει συνεχής κάλυψη των αναγκών καθαριότητας,

Επειδή, ακόμα, οι εργαζόμενες αυτές παρέχουν σημαντικό έργο με εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές (150-200 ευρώ το μήνα), χωρίς να απολαμβάνουν ούτε των ελάχιστων εκείνων παροχών που προβλέπονται από το νόμο για εργαζόμενες αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση αορίστου χρόνου,

Επειδή πολλές από αυτές τις εργαζόμενες είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών ή και πολύτεκνες, που με δυσκολία καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσής τους,

Επειδή οι εργαζόμενες αυτές αφ’ ενός πίστεψαν, όπως χιλιάδες συμβασιούχοι της χώρας, στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για άρση της πολιτικής ομηρίας των συμβασιούχων, αφ’ ετέρου ασφαλώς εμπίπτουν στα κριτήρια το άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004, για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, η οποία και πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο, με τη συνεδρίαση και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Παιδείας,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

    • Με δεδομένη τη θετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και τις προφορικές δεσμεύσεις που έλαβαν οι εργαζόμενες στις 7-3-2005 από τον Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ κ. Καραμάνο για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, πότε προβλέπεται να συνεδριάσουν τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα και να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία;

    • ‘Εχουν προβλεφθεί τα αναγκαία κονδύλια για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την τακτοποίηση του θέματος το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος αυτής της κατ’ εξοχήν χαμηλόμισθης και ευαίσθητης κοινωνικά κατηγορίας εργαζομένων;

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς