Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία του Μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 4689

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας

Θέμα: Λειτουργία του Μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω την υπ’ αριθ. 09/2005 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθώμης, σύμφωνα με την οποία ζητείται να διασφαλιστεί η λειτουργία, με την απαραίτητη στελέχωση, του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά, το οποίο εξυπηρετεί 6 Δήμους, μεταξύ των οποίων και το Δήμο Ιθώμης.

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει άμεση μέριμνα για το θέμα, διότι το εργαστήριο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 15.000 κατοίκους. Η μη λειτουργία του έχει ως αποτέλεσμα να στερούνται των δωρεάν εξετάσεων χιλιάδες, φτωχοί ως επί το πλείστον πολίτες, που αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια για να εξυπηρετηθούν.

Σας υπενθυμίζω ότι για το ίδιο θέμα σας είχα καταθέσει την ΠΑΒ40038/24-1-2005, με παρόμοιο ομόφωνο αίτημα του Δ.Σ. Ανδανίας Ν. Μεσσηνίας, στην οποία ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς