Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιλεξιμότητα ελαιοτριβείων Νομού Μεσσηνίας στο μέτρο 2.1. του ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/3/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 4687

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Επιλεξιμότητα ελαιοτριβείων Νομού Μεσσηνίας στο μέτρο 2.1. του ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006.

Σας διαβιβάζω το από 21-2-2005 υπόμνημα του Προέδρου του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Νομού Μεσσηνίας, σχετικά με την επιλεξιμότητα του κλάδου των ελαιοτριβείων στο μέτρο 2.1. του ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006.

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει άμεση μέριμνα για το θέμα, διότι ο κλάδος των ελαιοτριβείων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές οικονομίες, ιδιαίτερα σε ένα κατ’ εξοχήν ελαιοπαραγωγικό Νομό, όπως ο Νομός Μεσσηνίας, ο δε εκσυγχρονισμός τους είναι απαραίτητος, μεταξύ άλλων και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς