Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/2/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 8070
Ημερομηνία Κατάθεσης: 23.2.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα.

ΘΕΜΑ: Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κύριε Υπουργέ,

Ο Αγωγός φυσικού αερίου διασχίζει όλη τη Β. Ελλάδα, τη Θεσσαλία, προεκτείνεται στην Εύβοια, προβλέπεται να καλύψει και τη Δυτ. Μακεδονία, αλλά, σε ότι αφορά στη Νότια Ελλάδα, σταματάει στη Ρεβυθούσα.

Από όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω διασύνδεσή του με τη Μέση Ανατολή και τη Δυτ.Ευρώπη. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα σχεδιασμοί αφήνουν εκτός επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου ολόκληρη την Πελοπόννησο, παρ’ ότι διαφαίνεται ότι θα υπάρξει σύντομα ενεργειακό πρόβλημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού απομειώνονται τα ενεργειακά αποθέματα του λιγνίτη στο θερμοηλεκτρικό σταθμό της Μεγαλόπολης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, σε 8 χρόνια θα υπάρξει σίγουρα πρόβλημα, που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσα από συνεργασία της ΔΕΠΑ με τη ΔΕΗ, ώστε να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με φυσικό αέριο και όχι με λιγνίτη.

Η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου προς Νότο, στην Πελοπόννησο ειδικότερα, είναι αναγκαία διότι:

  • θα ενισχύσει σημαντικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νομών της,

  • θα ενεργοποιήσει τις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές που σήμερα υπολειτουργούν,

  • θα δώσει φθηνότερη ενέργεια στις επιχειρήσεις, στα τουριστικά καταλύματα και στους καταναλωτές της περιφέρειας Πελοποννήσου

  • θα παρέχει φθηνή ενέργεια και στις σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ενισχύοντας έτσι και τον αγροτικό τομέα.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη εάν αποκλειστεί μια ολόκληρη Περιφέρεια, η Πελοπόννησος, από τα οφέλη που παρέχει η επαρκής κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών με συμφερότερο κόστος.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Υπάρχει σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη σύνδεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους αγωγούς φυσικού αερίου της υπόλοιπης χώρας και ποιος ακριβώς;

  • Εάν ναι, ποιους Νομούς περιλαμβάνει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

  • Σε κάθε περίπτωση, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αντιμετωπιστεί η προοπτική εξάντλησης των λιγνιτών της Μεγαλόπολης και το διαφαινόμενο ενεργειακό έλλειμμα στην περιοχή σε εναλλακτική βάση, έγκαιρα και με συμφέρον ενεργειακό κόστος;

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005

ΟI ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ