Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Βελτίωση Οδικού άξονα Καλαμάτας-Καρδαμύλης- Αρεόπολης Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/2/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 7996
Ημερ. Κατάθεσης: 22-02-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση Οδικού άξονα Καλαμάτας-Καρδαμύλης- Αρεόπολης Ν. Μεσσηνίας.

Ο οδικός άξονας Καλαμάτας-Καρδαμύλης- Αρεόπολης είναι υποδομή ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη, την ανάδειξη και την τουριστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνιακής Μάνης, μιας περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που προσελκύει χιλιάδες επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Με το υπ’ αριθμ. Π.Σ.2/5-2-2002 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα «εντάξεις έργων για χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ» είχε εγκριθεί μελέτη βελτίωσης του δρόμου Καλαμάτα-γέφυρα Κοσκαράγας-Καρδαμύλη-Αρεόπολη, κατά τμήματα, προϋπολογισμού 293.470 ευρώ.

Από τη Ν.Α. Μεσσηνίας είχε υποβληθεί πρόταση για την υλοποίηση του έργου στα ως άνω τμήματα, προϋπολογισμού 4.800.000 ευρώ, η οποία είχε αξιολογηθεί θετικά από την Περιφέρεια, αλλά δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο και τελικά δεν εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ.

Επειδή ο οδικός άξονας Καλαμάτας – Καρδαμύλης – Αρεόπολης είναι κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνιακής Μάνης και πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ευχερή μετακίνηση των κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών της περιοχής,

Επειδή οι έστω και κατά τμήματα βελτιώσεις του εν λόγω οδικού άξονα και, προοπτικά, η γενικότερη βελτίωσή του, θα συντομεύσουν τη διαδρομή και α αυξήσουν την ασφάλεια μετακίνησης των κατοίκων και των τουριστών,

Επειδή, τέλος, μετά τη μη ένταξη του έργου στο Γ’ ΚΠΣ, ακόμα και οι επιμέρους τμηματικές βελτιώσεις της 1ης Ε.Ο. φαίνεται να παραπέμπονται στις καλένδες,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιους λόγους δεν εγκρίθηκε η ένταξη των τμηματικών βελτιώσεων της Ε.Ο. Καλαμάτας – Καρδαμύλης – Αρεόπολης για χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ;

    • Προτίθεται να προωθήσει την υλοποίηση των ως άνω τμηματικών βελτιώσεων, με εναλλακτική χρηματοδότηση, από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αναγκαία συνολικότερη αναβάθμιση της 1ης Ε.Ο. Καλαμάτας-Καρδαμύλης-Αρεόπολης, που είναι οδικός άξονας κομβικής σημασίας για την τουριστική και τη γενικότερη ανάπτυξη της Μεσσηνιακής Μάνης;

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

                                                  Ο βουλευτής

              Δημήτρης Κουσελάς