Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/2/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 7738
Ημερομηνία Κατάθεσης: 14.2.05

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Μαριέττα Γιαννάκου

ΘΕΜΑ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Κυρία Υπουργέ,

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των πολιτών της εν λόγω Περιφέρειας. Ιδρύθηκε με το ΠΔ 13/2000 και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20-9-2002, με έδρα την Τρίπολη, μία Σχολή δύο τμημάτων αρχικά, με στόχο τη δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική περιφέρεια, υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται (ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία) στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια, τη διάχυση σύγχρονης έρευνας και γνώσης στην περιοχή και τη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της Πελοποννήσου, με τη λειτουργία του σε όλους τους νομούς, μέσα από εξακτινωμένη και σταδιακή ανάπτυξη του.

Το Σεπτέμβριο του 2003 σε κάθε νομό λειτούργησε μια νέα Σχολή, με ένα Τμήμα:

 • Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών), στην Τρίπολη

 • Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), στην Τρίπολη

 • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών), στην Καλαμάτα

 • Σχολή Καλών Τεχνών (Τμήμα θεατρικών σπουδών) στο Ναύπλιο

 • Σχολή Επιστημών ανθρώπινης κίνησης και ποιότητας ζωής (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού και ποιότητας ζωής, Τμήμα φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες), στη Σπάρτη.

  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής), στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Παν/μιου Πελοποννήσου, το 2005 είχε προγραμματιστεί η λειτουργία ενός νέου Τμήματος σε κάθε Σχολή. Για τη Μεσσηνία, το 2ο τμήμα (Φιλολογίας) σχεδιάστηκε να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2005. Για την Αργολίδα, το νέο τμήμα (Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών) προοριζόταν να λειτουργήσει στο Άργος.

Επιδίωξη ήταν μέχρι το 2007 κάθε Σχολή να έχει τουλάχιστον τρία Τμήματα, με στόχο ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, ικανό να ανταγωνιστεί τα καλύτερα της χώρας μας.

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να λυθούν τα κτιριολογικά προβλήματα, καθώς και τα προβλήματα χρηματοδότησης – στελέχωσης με τακτικό προσωπικό, που προϋποθέτουν την αύξηση πιστώσεων από τον τακτικό Προϋπολογισμό και την αυξημένη μέριμνα της Πολιτείας για ένα σημαντικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της περιφέρειας.

Οι διαδικασίες για το κτιριολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου σε κάθε νομό έχουν ξεκινήσει, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα:

Παραχωρήθηκαν χώροι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Τρίπολη και στην Κόρινθο για ανέγερση νέων Σχολών,

Στην Καλαμάτα παραχωρήθηκε το παλιό Στρατόπεδο, η αποκατάσταση και ο εξοπλισμός του οποίου εκκρεμούσε για οριστική ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ με πρ/σμό 3.641.729,03 ευρώ, το δε έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου του 2005

Στο Ναύπλιιο παραχωρήθηκε κτίριο από το Δήμο, κ.α.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η εγκατάσταση των Σχολών σε κατάλληλα κτίρια, όσο και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με νέα τμήματα, παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κα Υπουργός :

  • Ποια νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πρόκειται να λειτουργήσουν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-6 και 2006-7 και με ποια πρόβλεψη κάλυψης των γνωστικών τους αντικειμένων από α) τακτικό και β) έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό;

  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία επίλυσης του κτιριολογικού προβλήματος ανά νομό και πόλη και ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τα επόμενα δύο χρόνια;

  • Ποιες είναι, ανά Σχολή και Τμήμα, οι διατιθέμενες πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό του έτους 2005 για α) προκήρυξη νέων θέσεων Δ.Ε.Π, β) για πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407, γ) για σίτιση των σπουδαστών καθώς και δ) για ενίσχυση των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2005

                                    ΟI ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

                                                                                                    ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

                                                                                                    ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                   ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ