Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χρηματοδότηση αποκατάστασης Ι. Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στη Χριστιανούπολη Δήμου Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 4292
Ημερ. Κατάθεσης: 0
9-02-05

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: Χρηματοδότηση αποκατάστασης Ι. Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στη Χριστιανούπολη Δήμου Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω την από 24-1-2005 επιστολή του Δημάρχου Φιλιατρών με την οποία ζητείται, μετά και την έγκριση της οριστικής μελέτης από το ΥΠΠΟ (έγγραφο ΥΠΠΟ/ ΔΑΒΜΜ83165/ 2744/2-11-2004, επισυνάπτεται) , η στερέωση και η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος, στη Χριστιανούπολη Δήμου Φιλιατρών Νομού Μεσσηνίας, με ένταξη και κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών από το Γ’ ΚΠΣ.

Θεωρώ επιβεβλημένη την ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος, διότι ο Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι ιστορικό και μεγάλης αρχαιολογικής αξίας βυζαντινό έργο, που κοσμεί την περιοχή και μπορεί να συμβάλλει στην προσέλκυση επισκεπτών.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς