Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη στην Καλαμάτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2718/9.2.2009
Ημερομηνία Κατάθεσης :09.02.2009

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη στην Καλαμάτα.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του αρ. πρωτ. 2333/3-2-2009 ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με το οποίο ζητείται να δοθεί εντολή για άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση της επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη στην Καλαμάτα.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να ικανοποιηθεί άμεσα το εύλογο αυτό αίτημα, αφού η επέκταση του αγωγού, πέραν της προφανούς περιβαλλοντικής συνεισφοράς της, θα εξυπηρετήσει τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) Μελιγαλά και Καλαμάτας. ‘Αλλωστε η απόσταση των 40 χιλιομέτρων μεταξύ Μεγαλόπολης-Καλαμάτας δεν δικαιολογεί τον αποκλεισμό της Μεσσηνίας και μιας μεγάλης περιφερειακής πόλης, όπως η Καλαμάτα, από την πρόσβαση και τη χρήση φυσικού αερίου.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2009

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς