Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία Λατομείων Νομού Μεσσηνίας Σχετ. Α.Π. 5/19-01-05 Αίτηση του εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/1/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης

Θέμα: Λειτουργία Λατομείων Νομού Μεσσηνίας
Σχετ. Α.Π. 5/19-01-05 Αίτηση του εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας

Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση και παρακαλώ να παρέμβετε για την ικανοποίηση των αναφερομένων σε αυτή αιτημάτων των εκπροσώπων του εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας.

Πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ελάχιστα λατομεία του Ν. Μεσσηνίας σταματούν τη λειτουργία τους και αυτό έχει επίπτωση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και πλήττει τον κλάδο των εργαζομένων με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.

Θα παρακαλούσα επίσης, μέχρι την επίλυση του δημιουργηθέντος προβλήματος και την επανεργοποίηση των λατομείων, να μεριμνήσετε για την παράταση της λειτουργίας των είδη λειτουργούντων λατομείων στην περιοχή.

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς