Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού στη Μεθώνη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/1/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

Θέμα: Συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού στη Μεθώνη.

Σας διαβιβάζω την υπ’ αριθ. 158/2004 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεθώνης, σύμφωνα με την οποία ζητείται:

  • Να μην καταργηθεί ο Αστυνομικός Σταθμός Μεθώνης

  • Να ενισχυθεί η λειτουργία του με επαρκές προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες σ’ ένα κατ’ εξοχήν τουριστικό Δήμο.

Θεωρώ επιβεβλημένη την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος, διότι η ελλιπής λειτουργία του Αστυνομικού σταθμού Μεθώνης (με έναν αστυφύλακα και μόνο για ορισμένες μέρες και ώρες) δημιουργεί σοβαρό αίσθημα ανασφάλειας στους δημότες, σε μια περιοχή που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες φθάνει τους 10.000 κατοίκους, αφού δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς