Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και στις συντάξεις ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ. ταμείων για το έτος 2005.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/1/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομίας και Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και στις συντάξεις ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ. ταμείων για το έτος 2005.

Ο Προϋπολογισμός έτους 2005 ψηφίστηκε στα τέλη του 2004 και βάσει αυτού θα πρέπει να δοθούν οι αυξήσεις έτους 2005 σε όλους τους μισθωτούς του Δημοσίου, καθώς και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ, του ΟΓΑ κλπ.

Μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει το ακριβές ποσοστό, ούτε έχει δρομολογήσει την άμεση καταβολή των εν λόγω αυξήσεων με την έκδοση της; απαιτούμενης εκτελεστικής πράξης, ενώ ήδη με βάση τα δεδομένα του Προϋπολογισμού της προκύπτει ότι:

  • ακυρώνεται η προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης για πραγματική σύγκλιση των αμοιβών και των εισοδημάτων με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που προϋποθέτει αυξήσεις οπωσδήποτε πάνω από τον ετήσιο πληθωρισμό σε μέσα επίπεδα και επιπλέον πραγματική αύξηση τουλάχιστον κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα το χρόνο

  • οι Δημόσιοι Υπάλληλοι αναμένεται να λάβουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες του 2004, που η Ν.Δ. ως Αντιπολίτευση χαρακτήριζε «φιλοδωρήματα».

  • εκκρεμεί, ακόμα, η αναγκαία αύξηση και η χορήγηση του ΕΚΑΣ με βάση νέες κλίμακες, ώστε να μη μειωθεί ο αριθμός των δικαιούχων,

  • ο πληθωρισμός για το 2005 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί τουλάχιστον σε 3,4% (πρόβλεψη ΟΟΣΑ) ή 3,3% (πρόβλεψη ΔΝΤ) σε μέσα επίπεδα, έναντι πρόβλεψης της Κυβέρνησης για 2,9% στα τέλη του 2005, ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν συνεχώς υψηλότερες τιμές, που συρρικνώνουν την αγοραστική τους δύναμη.

  • ήδη από την 1.1.2005, η παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις είναι αυξημένη, λόγω της νέας μη τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας, αλλά και της μείωσης από 2,5% σε 1,5% της έκπτωσης φόρου λόγω παρακράτησης, που θέσπισε η Κυβέρνηση με τον φορολογικό νόμο, με πρόσθετη και σοβαρή φορολογική επιβάρυνση όλων των εργαζόμενων και συνταξιούχων με ετήσιο εισόδημα πάνω από 11.000 ευρώ! Αυτά, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις επιβαρύνσεις από επικείμενες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους (λ.χ. στα τσιγάρα), που πλήττουν καταφανώς άνισα τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Επειδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοση της απαιτούμενης εκτελεστικής Πράξης μέχρι την καταβολή των αυξήσεων έτους 2005 στους μισθωτούς του Δημοσίου και στους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΟΓΑ κλπ. ταμείων είναι σημαντικός, η όποια καθυστέρηση συνεπάγεται αναπόφευκτα σημαντικές ταμιακές απώλειες για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους κατά τους πρώτους μήνες του 2005, τη στιγμή που τα εισοδήματά τους εξακολουθούν να πλήττονται από την ακρίβεια και την αυξημένη παρακράτηση του φόρου, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Ποιο είναι τελικά το ποσοστό αύξησης που θα χορηγηθεί το 2005 για τις συντάξεις και ποιο, αντίστοιχα, για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων;

  • Πότε προτίθεται να εκδώσει την απαιτούμενη εκτελεστική Πράξη για την άμεση χορήγηση των ανωτέρω αυξήσεων;

 

                                                                                       Ο βουλευτής

 

                                                   Δημήτρης Κουσελάς
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2005

Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα