Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Οδικοί άξονες Κυπαρισσίας –Φιλιατρών και Φιλιατρών-Πύλου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/1/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα

ΕΡΩΤΗΣΗ

                            ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

ΘΕΜΑ: Οδικοί άξονες Κυπαρισσίας –Φιλιατρών και Φιλιατρών-Πύλου.

Η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας-Φιλιατρών Νομού Μεσσηνίας εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, ‘Αξονας 1, μέτρο 1), στις 23.10.2001, με προϋπολογισμό 1.467.351 ευρώ και με τελικό δικαιούχο τη ΔΕΚΕ.

Το έργο αυτό, ξεκίνησε με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και είναι αναμφίβολα σημαντικό για την ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης της Δυτικής Μεσσηνίας.

‘Όμως, σύμφωνα με συνεχείς διαμαρτυρίες των κατοίκων και των δημοτικών αρχόντων της περιοχής, το εν λόγω έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, παρ’ ότι η Περιφέρεια θεωρεί ότι «παρελήφθη οριστικά», διότι παρουσιάζει σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα και ελλείψεις (ανωμαλίες στο οδόστρωμα- απουσία τελευταίας στρώσης ασφαλτοτάπητα, έλλειψη από μπάρες, ελλείψεις στη σήμανση, έργο ημιτελές στην κατάληξή του από την πλευρά των Φιλιατρών, σημεία-παγίδες για τους οδηγούς).

Οι ελλείψεις αυτές έχουν ως συνέπεια την υψηλή συχνότητα σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, ακόμα και θανατηφόρων. ‘Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία της Τροχαίας Κυπαρισσίας, από τις αρχές του 2001 έγιναν, στο δρόμο αυτό, 4 θανατηφόρα ατυχήματα με 6 νεκρούς, 11 ατυχήματα σωματικών βλαβών και 41 τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Ως εκ τούτου η Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Φιλιατρών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να αποκατασταθούν οι κατασκευαστικές της ελλείψεις και να λειτουργήσει ως ένα πραγματικά σύγχρονο οδικό δίκτυο, βάσει των προδιαγραφών με τις οποίες σχεδιάστηκε.

Σε ότι αφορά στον οδικό άξονα Φιλιατρών-Πύλου, παρ’ ότι είχε σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί ενιαία με τον οδικό άξονα Κυπαρισσίας-Φιλιατρών, δεν είχε ωριμάσει στη φάση αρχικής ένταξης του εν λόγω έργου στο Γ’ ΚΠΣ , η δε σχετική μελέτη εκχωρήθηκε από τη ΣΜΕΟ στη Διεύθυνση Δημοσίων ‘Εργων, τμήμα Συγκοινωνιών στην Τρίπολη, στις 17.11.2003. Το έργο αυτό παραμένει σήμερα σε εκκρεμότητα, παρ’ ότι αποτελεί υποδομή ιδιαίτερης σημασίας για την τουριστική ανάδειξη και τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Δήμων Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Νέστορος και Πύλου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ελλείψεις της Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Φιλιατρών και να χρησιμοποιείται με ασφάλεια και με πλήρη τήρηση των αρχικών της προδιαγραφών;

  2. Τι προτίθεται να κάνει η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ολοκλήρωση του συνεχόμενου με τον ανωτέρω οδικού άξονα Φιλιατρών-Πύλου, που είναι επίσης κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με χρηματοδότηση είτε από τα υπόλοιπα του Γ’ ΚΠΣ, είτε από εθνικούς πόρους και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2005

                                                                                       Ο βουλευτής

 

                                                   Δημήτρης Κουσελάς