Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Λιμενικού Σώματος στον Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 16924

Ημερομηνία Κατάθεσης :.30.03.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ : 

- ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ  & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Λιμενικού Σώματος στον Ν. Μεσσηνίας.

Η ‘Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου, με την επισυναπτόμενη επιστολή της, επισημαίνει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που αντιμετωπίζει το Λιμενικό Σώμα στον Νομό Μεσσηνίας.

Ειδικότερα:

-           Για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επισκευής του μοναδικού φουσκωτού περιπολικού του, η οποία εκκρεμεί λόγω έλλειψης χρημάτων. 

-           Για το Λιμεναρχείο Πύλου απαιτείται μεταστέγαση σε κατάλληλο κτίριο και αντικατάσταση του ακατάλληλου για τις ανάγκες της περιοχής περιπολικού με δυο νέα σκάφη. Επίσης θα χρειαστεί η δημιουργία μονάδας ΚΕΑ εφόσον αρχίσει να λειτουργεί η τουριστική μονάδα Costa Navarino στην ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, με συρροή τουριστών υψηλού εισοδήματος, οπότε θα απαιτηθεί η λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας. 

-           Ο Λιμενικός Σταθμός Αγ. Νικολάου Μεσσηνίας, που λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια, δεν διαθέτει περιπολικό όχημα με αποτέλεσμα να  καλύπτει τις ανάγκες  με…τα  Ι.Χ. του προσωπικού.

-           Ο Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί σε Υπολιμεναρχείο, λόγω της μεγάλης απόστασης από το Λιμεναρχείο Πύλου, της μεγάλης περιοχής ευθύνης του, του μεγέθους της πόλης και του μεγάλου αριθμού των συναλλασσόμενων με την υπηρεσία.

Επειδή, παρά τις ευσυνείδητες και φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού,  δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Λιμενικού Σώματος στον Ν. Μεσσηνίας και συνακόλουθα η ασφάλεια των πολιτών,  εάν δεν καλυφθούν τα σοβαρά κενά σε υλικοτεχνική υποδομή που παρουσιάζονται σήμερα, τα περισσότερα εκ των οποίων χρονίζουν,

Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που θέτω αυτά τα ζητήματα υπ’ όψη του αρμόδιου Υπουργού, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο δεν έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα οι υπάρχουσες και χρονίζουσες ελλείψεις του Λ.Σ. Μεσσηνίας σε απόλυτα αναγκαίες υποδομές για την ομαλή του λειτουργία;

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει και πότε για την αναγκαία άμεση κάλυψη  αυτών των ελλείψεων;

-  Προτίθεται να προχωρήσει στην αναγκαία αναβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας σε Υπολιμεναρχείο ;

   Αθήνα,  30 Μαρτίου  2009                                                                                                                                                                                  

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς