Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση προβλημάτων από το νέο ωράριο εργασίας των ιατρών στα νοσοκομεία της Περιφέρειας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:2551
Ημ. Κατάθεσης: 19-12-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλημάτων από το νέο ωράριο εργασίας των ιατρών στα νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Η μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των νοσοκομειακών ιατρών από τις αρχές του 2007, σύμφωνα με κοινοτική Οδηγία, περικόπτει τις μηνιαίες εφημερίες των ειδικευμένων ιατρών από 4-10 (μέχρι 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα) σε 2 (μέχρι 48 ώρες εργασίας την εβδομάδα) και των ειδικευόμενων από 7-15 (μέχρι 80 ώρες εργασίας την εβδομάδα) σε 4 (μέχρι 58 ώρες εργασίας την εβδομάδα).

Με δεδομένο ότι ήδη παραμένουν κενές περίπου 3.000 θέσεις ειδικευμένων ιατρών και 1.000 ειδικευόμενων πανελλαδικά, η εφαρμογή του νέου ωραρίου, αν δεν καλυφθούν τα ήδη υπάρχοντα κενά σε ιατρούς και αν δεν γίνουν πρόσθετες προσλήψεις, θα οδηγήσει σε περικοπή των εφημεριών κατά 50-80% , με κίνδυνο ακόμα και να κλείσουν τμήματα και κλινικές.

Το πρόβλημα είναι ακόμα οξύτερο προκειμένου για τα νοσοκομεία της περιφέρειας, τα περισσότερα των οποίων δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς ομαλά. Λ.χ. η καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, η οποία εφημερεύει καθημερινά εξυπηρετώντας μέχρι και 200 περιστατικά ημερησίως, στελεχώνεται με 6 ιατρούς. Οι ιατροί αυτοί, μετά τη μείωση του ωραρίου, δεν θα μπορούν να καλύψουν τις αναγκαίες εφημερίες όλο το μήνα, με συνέπεια σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις στην εξυπηρέτηση ακόμα και επειγουσών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών της Μεσσηνίας.

Ανάλογα προβλήματα δημιουργούνται και στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, στην Παιδιατρική κλινική του οποίου απασχολούνται 2 ιατροί, που καλύπτουν με εφημερίες 15 ημέρες ο καθένας το μήνα. Με το νέο καθεστώς, θα καλύπτουν και οι δυο μόνο 4 ημέρες το μήνα! Ομοίως, στην καρδιολογική κλινική του ίδιου νοσοκομείου, ο ένας ιατρός που καλύπτει με εφημερίες 15 ημέρες, θα μπορεί πλέον να καλύπτει μόνο 2 ημέρες το μήνα!

Επειδή ήδη υπάρχει Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία από 1-1-2007 δεν θα εγκρίνονται εφημερίες ιατρών πέραν του ωραρίου εργασίας που ορίζει η αντίστοιχη κοινοτική Οδηγία,

Επειδή οι αρμόδιες διοικήσεις των Νοσοκομείων δηλώνουν άγνοια για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αφού δεν έχουν λάβει κανένα σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο,

Επειδή δεν έχει αποσαφηνιστεί από την Κυβέρνηση με τι τρόπο και με τι πιστώσεις θα αντιμετωπισθούν εγκαίρως τα πολλαπλά λειτουργικά προβλήματα και οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, οι οποίες εκ των πραγμάτων πολλαπλασιάζονται, σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Γιατί καθυστέρησε η λήψη των αναγκαίων μέτρων για μια ομαλή μετάβαση στο νέο ωράριο εργασίας των νοσοκομειακών ιατρών, ενώ ήδη ήταν γνωστή η υποχρέωση προσαρμογής μας σε αυτό το ωράριο από την 1-1-2007;

    • Πότε και με τι πιστώσεις θα γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις ειδικευμένου και ειδικευόμενου ιατρικού προσωπικού, αφού στον Προϋπολογισμό του 2007 δεν έχουν προβλεφθεί τα αναγκαία προς τούτο ποσά;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έγκαιρη συμμόρφωση της χώρας μας στα προβλεπόμενα από τη σχετική Οδηγία για το ωράριο των ιατρών και για τη διασφάλιση πλήρους και ομαλής εξυπηρέτησης των πολιτών από τα νοσοκομεία ;

Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2006

Ο βουλευτής

              Δημήτρης Κουσελάς