Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διακοπή λειτουργίας καταστήματος Ο.Τ.Ε. Κορώνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής:939
Ημερ. κατάθεσης:
18-12-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θέμα: Διακοπή λειτουργίας καταστήματος Ο.Τ.Ε. Κορώνης

Σας διαβιβάζω την από 14-12-2006 επιστολή του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης με την οποία διατυπώνουν την ανησυχία τους, σχετικά με την παύση λειτουργίας του καταστήματος Ο.Τ.Ε. Κορώνης.

Η παραπάνω πληροφορία βασίζεται στην αποχώρηση του τελευταίου Διοικητικού Υπαλλήλου του καταστήματος που συνταξιοδοτείται λόγω εθελουσίας εξόδου.

Οι επαγγελματίες της Κορώνης ανησυχούν διότι, το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες δύο Δήμων ( Κορώνης – Αίπειας ) με πληθυσμό άνω των 8.000 μονίμων κατοίκων, το πλησιέστερο δε κατάστημα του Ο.Τ.Ε. βρίσκεται στη Μεσσήνη σε απόσταση 42 χιλιομέτρων.

Μετά από τα ανωτέρω παρακαλείται ο κύριος Υπουργός να παρέμβει ώστε να αποτραπεί η διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος Ο.Τ.Ε. Κορώνης, η οποία πέραν των δυσχερειών που θα δημιουργήσει στις τηλεφωνικές επικοινωνίες των περισσότερων από τους 4.000 συνδρομητές του, θα πλήξει ανεπανόρθωτα την τουριστική κίνηση της περιοχής, η οποία κατά τους θερινούς μήνες είναι αρκετά αυξημένη.

                                                                                                                   Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2006

                                                                                                                 Ο βουλευτής

                                                                                                                Δημήτρης Κουσελάς