Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Γραφείο ΕΛΤΑ Δήμου Αριστομένους Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:2382
Ημ. Κατάθεσης: 14-12-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Γραφείο ΕΛΤΑ Δήμου Αριστομένους Ν. Μεσσηνίας.

Στον Αριστομένη, έδρα του Δήμου Αριστομένους Ν. Μεσσηνίας, λειτουργεί Γραφείο των ΕΛΤΑ, το οποίο εξυπηρετεί 17 ημιορεινά χωριά. Το γραφείο αυτό αποδίδει 600 συντάξεις μηνιαίως, διακινεί αλληλογραφία, εξυπηρετεί για την πληρωμή λογαριασμών και λειτουργεί και ως Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες μου, υπάρχει πρόθεση κατάργησης αυτού του Γραφείου και υποβάθμισής του σε ταχυδρομικό πρακτορείο, και τούτο παρά το γεγονός ότι εξυπηρετεί την αλληλογραφία και τις οικονομικές συναλλαγές εκατοντάδων πολιτών, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αγρότες και στερούνται μεταφορικού μέσου,

Επειδή, αντίθετα, το Γραφείο αυτό θα πρέπει να αναβαθμιστεί, με την κάλυψη των κενών του σε προσωπικό και με την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητάς του, λ.χ. με την προσθήκη και των χωριών Στρέφι και Πελεκανάδας, τα οποία ανήκουν στον ίδιο Δήμο και απέχουν ελάχιστα από την έδρα του Ταχυδρομικού Γραφείου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Υπάρχει όντως πρόθεση των ΕΛΤΑ να υποβαθμίσουν το Γραφείο ΕΛΤΑ Αριστομένη σε ταχυδρομικό πρακτορείο; Αν ναι, με ποιο σκεπτικό εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, σε πλήρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες που αυτό το γραφείο εξυπηρετεί;

  • Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, όχι μόνο για την αναγκαία συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω Γραφείου των ΕΛΤΑ, αλλά και για την περαιτέρω αναβάθμισή του, ώστε να καλύπτει πληρέστερα τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής;

                                                                                                                               Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2006

    Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς