Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αίτημα των φορέων και των πολιτών της Μεσσηνίας η ματαίωση της εγκατάστασης εργοστασίου ενέργειας από βιομάζα ελιάς, στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2332
Ημερομηνία Κατάθεσης: 13.12.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων

ΘΕΜΑ: Αίτημα των φορέων και των πολιτών της Μεσσηνίας η ματαίωση της εγκατάστασης εργοστασίου ενέργειας από βιομάζα ελιάς, στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, Ν. Μεσσηνίας.

Η εταιρεία Ν.Ε. BIOMASS ΕΛΛΑΣ A.E, έλαβε έγκριση για να λειτουργήσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα ελαιουργείων και ελαιοκλαδέματα , ισχύος 26,2 ΜW, σε θέση εντός της ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά, στο Νομό Μεσσηνίας. Τούτο, παρ’ ότι ήταν ήδη γνωστή στους αρμοδίους η καθολική αντίθεση του Δήμου και των κατοίκων του Μελιγαλά, αλλά και του Ν.Σ. Μεσσηνίας στην επένδυση αυτή, λόγω των ιδιομορφιών της περιοχής και των συνακόλουθων σοβαρών επιπτώσεών της στο περιβάλλον.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2006, με πρωτοβουλία του Δήμου Μελιγαλά, έγινε συγκέντρωση όλων των φορέων της περιοχής, στην οποία κληθήκαμε και όλοι οι βουλευτές της Μεσσηνίας, για να συζητηθούν τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη συγκεκριμένη επένδυση, όπως αυτά αναλυτικά εκτίθενται στο ενημερωτικό σημείωμα του Δήμου Μελιγαλά (συνοδευτικό του με αρ. πρωτ. 6533/ 5-12-2006 εγγράφου του Δήμου, που επισυνάπτεται στην παρούσα)

Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι και ο Δήμος Μελιγαλά, έχοντας συμβουλευτεί ειδικούς επιστήμονες, ο φάκελος της εταιρίας που κατατέθηκε στην Περιφέρεια περιέχει ελλιπή και ανακριβή στοιχεία.

Επειδή τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του Μελιγαλά, δεδομένου ότι οι σχετικές μελέτες δεν προβλέπουν όρους αντιμετώπισης των συνεπειών από μια σειρά περιβαλλοντικά προβλήματα που παραμένουν άλυτα από τους όρους υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης, (λ.χ. η αποβαλλόμενη στο περιβάλλον θερμική ενέργεια, της τάξης των 580.000.000 megacal ετησίως, η δημιουργία και διάχυση στο περιβάλλον καρκινογόνων διοξινών από την καύση του ελαιοπυρήνα, η διάθεση της τέφρας κλπ. ) ,

Επειδή σύσσωμοι οι φορείς της Μεσσηνίας και οι πολίτες της περιοχής ζητούν τη ματαίωση της συγκεκριμένης επένδυσης,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Προτίθενται να λάβουν υπ’ όψιν τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα και τις βάσιμες ενστάσεις της Δημοτικής και της Νομαρχιακής Αρχής, των φορέων και των πολιτών της Μεσσηνίας;

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να ανακληθεί το ταχύτερο η απόφαση για την έγκριση εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά;

Οι βουλευτές Μεσσηνίας

Κουσελάς Δημήτρης

Καλαντζάκου Σοφία

Κατσιλιέρης Πέτρος

Σαμπαζιώτης Δημήτριος