Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Περικοπές 180 έργων από το Γ΄ ΚΠΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2319/213
Ημερομηνία Κατάθεσης: 13.12.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα : Περικοπές 180 έργων από το Γ΄ ΚΠΣ

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε σε αδιέξοδο το Γ΄ΚΠΣ , το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας.

Η αποτυχία αυτή ανάγκασε την κυβέρνηση , με επιστολή του ιδίου του πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσει παράταση ενός έτους στην υλοποίηση του προγράμματος, αγνοώντας ότι παρόμοια ρύθμιση, ειδικά για την Ελλάδα, ήταν αδύνατη.

Η αρνητική απάντηση της Επιτροπής στο αίτημα του κ. Καραμανλή, με επιστολή του προέδρου της κ. Baroso, εκτός των άλλων, επιβεβαίωσε τις προχωρημένες, εν αγνοία όλων των άμεσα ενδιαφερομένων φορέων, μυστικές συμφωνίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ε. Επιτροπή για περικοπή της χρηματοδότησης από το Γ¨ΚΠΣ 180 έργων.

Ο κ. Baroso αναφέρει ρητά στην επιστολή του, « Η οριστική λίστα αυτών των προγραμμάτων έχει καταρτισθεί από τις υπηρεσίες της κυβέρνησής σου και της Επιτροπής», υποδηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η περικοπή αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα , λογιστικά πλέον , να ξεπερασθεί η δεδομένη ανικανότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει το Γ΄ΚΠΣ.

Επειδή η επιστολή του κ. Baroso επιβεβαίωσε τις ανησυχίες μας για μη απορρόφηση των πόρων, όπως επίσης και για περικοπή συγκεκριμένων έργων εν αγνοία της Βουλής, των Αναπτυξιακών και Κοινωνικών φορέων, αλλά και των Ελλήνων πολιτών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Πότε υποβλήθηκε και ποια ήταν η αρχική λίστα που προτάθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση στις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής με τα έργα που θα περικοπούν από το Γ΄ΚΠΣ ;

    • Ποια είναι η «οριστική λίστα» των έργων που περικόπτονται, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Baroso ;

    • Με ποια κριτήρια πραγματοποιήθηκε η από κοινού κατάρτιση της λίστας των 180 έργων ;

Να κατατεθούν οι πίνακες με τα ως άνω έργα.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Παπανδρέου Βάσω

Μακρυπίδης Ανδρέας

Κουσελάς Δημήτρης 

Γείτονας Κώστας

Σπηλιόπουλος Κώστας

Βερελής Χρήστος 

Ανδρουλάκης Μίμης

Βρεττός Ντίνος

Κολιοπάνος Θεόδωρος

Ματζαπετάκης Στέλιος

Ευθυμίου Πέτρος

Μπένος Σταύρος