Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατάργηση της ποσόστωσης 10% για την εισαγωγή των αποφοίτων του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής:848
Ημερ. κατάθεσης:
12-12-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Θέμα: Κατάργηση της ποσόστωσης 10% για την εισαγωγή των αποφοίτων του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σας διαβιβάζω την από 29-11-2006 ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Καλαμάτας που υιοθετεί ψήφισμα της Γ.Σ. του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αντιτίθεται στην κατάργηση της ποσόστωσης 10%, που ίσχυε για τους αποφοίτους του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εισαγωγή τους στους ετήσιους διαγωνισμούς της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

Παρακαλώ να δείτε το θέμα με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή και να υιοθετήσετε το αίτημα για επαναφορά της ποσόστωσης, αφού με την κατάργηση της ποσόστωσης νέοι άνθρωποι, που επέλεξαν να σπουδάσουν και να υπηρετήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στερούνται μιας σημαντικής ευκαιρίας περαιτέρω μόρφωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Με την κατάργηση της ποσόστωσης δημιουργείται κίνδυνος υποβάθμισης του αντίστοιχου τμήματος του ΤΕΙ, το οποίο, παρά το σημαντικό δυναμικό και την προσφορά του, ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά εξωγενή προβλήματα από την καθιέρωση της βάσης του 10, τη δημιουργία τμημάτων παρεμφερούς αντικειμένου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κλπ.

Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς