Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλείψεις και αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση Νοσοκομείου Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:2283
Ημ. Κατάθεσης: 12-12-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις και αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Για το Νοσοκομείο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, κατά κύριο λόγο νοσηλευτικού προσωπικού, από τις προκηρύξεις του 2004 και του 2005, με τις οποίες αναμένεται να καλυφθεί τουλάχιστον ένα μέρος των σοβαρών του ελλείψεων σε προσωπικό.

Ειδικότερα, εκκρεμούν από το 2004 οι προσλήψεις 3 ατόμων ΤΕ Νοσηλευτικής και 5 ατόμων ΔΕ Νοσηλευτικής, ενώ από το 2005 εκκρεμούν οι προσλήψεις 17 ατόμων ΤΕ Νοσηλευτικής, 7 ατόμων ΔΕ Νοσηλευτικής και, για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 3 ατόμων ΤΕ Νοσηλευτικής, 3 ατόμων ΔΕ Νοσηλευτικής, 1 ατόμου ΠΕ ψυχολόγων, 1 ατόμου ΤΕ Εργοθεραπευτών και 1 ατόμου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Παράλληλα, από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου διαπιστώνονται ανάγκες αντικατάστασης των παλαιών ασθενοφόρων, προμηθειών ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και σημαντικές πρόσθετες λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν την αυξημένη χρηματοδότησή του .

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, που από μόνη της θα κοστίσει 3.600.000 ευρώ, ο Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου για το 2007 εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,3 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 20% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2006 .

Επειδή η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η οποία διαπιστώνεται από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου (Δελτίο Τύπου της 15-11-2006), μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την κάλυψη των αναγκών του σε αναγκαίο προσωπικό και σε εξοπλισμό, επομένως και την ομαλή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Νομού μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Σε τι οφείλεται η σοβαρή καθυστέρηση στις προσλήψεις νοσηλευτικού κλπ. εξειδικευμένου προσωπικού των διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004-2005;

    • Πότε προβλέπεται η κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων και κατά πόσο έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για τη μισθοδοσία αυτών που θα προσληφθούν ;

    • Προτίθεται να εγκρίνει πρόσθετες πιστώσεις για την αναγκαία χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας κατά το έτος 2007, ώστε να καλυφθούν η μισθοδοσία του υπό πρόσληψη προσωπικού, τα αναγκαία πρόσθετα κονδύλια για τη λειτουργία της ΜΕΘ και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, αλλά και οι επείγουσες ανάγκες αντικατάστασης πεπαλαιωμένων ασθενοφόρων και προμήθειας ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού;

    •  Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την υποστήριξη και την αναγκαία αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου Καλαμάτας;

Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς