Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προτάσεις ΤΕΙ Καλαμάτας για την αναβάθμιση του Ιδρύματος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της βάσης του 10.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:2203
Ημ. Κατάθεσης: 11-12-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις ΤΕΙ Καλαμάτας για την αναβάθμιση του Ιδρύματος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της βάσης του 10.

Το ΤΕΙ Καλαμάτας είναι το μοναδικό Ανώτατο Τεχνολογικό ‘Ιδρυμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η μέχρι σήμερα πορεία του, από την ίδρυσή του το 1990, με μόλις δυο σχολές, μέχρι σήμερα, ήταν συνεχώς ανοδική, με αποτέλεσμα σήμερα το ΤΕΙ να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη, με σπουδαστικό πληθυσμό που ξεπερνά τους 8.000 φοιτητές.

Αυτή η σημαντική πορεία και η αναμφισβήτητη συμβολή του ΤΕΙ στην τοπική ανάπτυξη, απειλούνται από την πρόχειρη και ισοπεδωτική εφαρμογή της βάσης του 10, με συνέπειες που φθάνουν να απειλούν την ίδια τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος, αφού λ.χ. οι εισακτέοι στα τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) και σε εκείνα της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Καλαμάτας εμφανίζουν δραστική μείωση, με μόλις 48 εισαχθέντες στα 3 τμήματα της ΣΤΕΓ και 291 στα 3 τμήματα της ΣΔΟ.

Αυτά συμβαίνουν, την ίδια στιγμή που επεκτείνονται και βελτιώνονται οι κτιριακές υποδομές του ΤΕΙ Καλαμάτας (Βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας, Σπουδαστική Εστία κλπ) για να καλύψουν δυναμικό άνω των 10.000 σπουδαστών !

Επειδή, με προηγούμενες Ερωτήσεις μου στη Βουλή, έχω ήδη επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στο συγκεκριμένο ΤΕΙ και στην τοπική κοινωνία από την εφαρμογή της βάσης του 10,

Επειδή η Διοίκηση του ΤΕΙ κατέθεσε πρόσφατα στο Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση για την ανασυγκρότηση των Σχολών του Ιδρύματος (μετονομασία τμημάτων ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα σε σύγχρονα και ελκυστικά αντικείμενα, ίδρυση νέων Σχολών κλπ) , η οποία μάλιστα στηρίζεται από το σύνολο των φορέων και των αρχών της Μεσσηνίας,

Επειδή, πέραν των ανωτέρω, εδώ και καιρό έχει κατατεθεί στο υπουργείο Πρόταση του ΤΕΙ και του συνόλου των φορέων της Μεσσηνίας για τη λειτουργία Σχολής Νοσηλευτικής στην Κυπαρισσία, που θα καλύψει τις σημαντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής σε νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε καμία εξέλιξη στο θέμα αυτό,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση της Διοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας για τη μετονομασία σχολών και την ίδρυση νέων, σε τομείς που καλύπτουν σύγχρονα, ελκυστικά και αναγκαία για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας γνωστικά αντικείμενα ;

  • Προτίθεται να εγκρίνει την πρόταση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Νοσηλευτικής στην Κυπαρισσία;

  • Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει και πότε, για την αποτροπή των αρνητικών συνεπειών της βάσης του 10 και για την αναγκαία αναβάθμιση του ΤΕΙ Καλαμάτας;

    Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2006

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς